دختر پانزده ساله‌ای هستم. تا به حال خواستگاران زیادی آمد‌ه‌اند، ولی می‌روند و پشت سرشان را هم نگاه نمی‌کنند، آیا مشکل از من است؟

نیامدن خواستگار و یا عدم پیگیری وی، دلیل بر وجود اشکال نیست؛ البته ویژگی‌های ظاهری و جسمانی یا صفات اخلاقی در این جهت تأثیر گذار است که این میان تنها صفات اخلاقی بر عده شما است. خیلی از کارها،‌ خارج از خواست انسان است و در این موارد نباید نگران بود؛ زیرا آدمی نمی‌تواند امکانات را بر وفق مراد خود فراهم نماید، ولی می‌تواند خود را با اوضاع موجود همخوان کند. خداوند خیر و صلاح بندگانش را بهتر از ما می‌داند، پس باید به او توکل کنیم. قرآن مجید می‌فرماید: «چه بسا چیزی را خوش ندارید، ولی خیرتان در آن است و یا چیزی را دوست دارید، در حالی که شر شما در آن است».(1)
با نگرشی مثبت به زندگی و آینده اجازه ندهید این گونه مسائل که در نهایت هم حل می‌شود، زندگی را بر شما تلخ کند. شما که سن زیادی ندارید تا نگران باشید. نعمت‌ها و توانمندی‌های‌تان را در ذهن خود مرور کنید و بر آن تأکید بورزید. علاوه بر آن چه گفته شد، به موارد زیر توجه فرمایید:
1ـ آیات 75 تا 82 سوره یونس را بخوان.
2ـ در صورت امکان در موقع آمدن خواستگار، سوره الرحمان را همراه داشته باش.
3ـ دعا و توسل به اهل بیت را فراموش نکن.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی‌نوشت‌ها:
1ـ بقره (2) آیه 216.