چرا زن‌های ایرانی نمی‌توانند خواننده شوند؟

اسلام، برای حفظ عفّت عمومی و سالم نگهداشتن محیط خانوادگی از تزلزل و سستی و استحکام صحیح و منطقی روابط زن و مرد، اموری را که موجب انحراف و فساد و تهییج قوای شهوانی و جنسی می‌شود، حرام کرده است. خونندگی زن در جمع مردان، یا در مجلسی که مردان نامحرم آواز او را بشنوند، در همین راستا ممنوع می‌باشد. بدیهی است خوانندگی زن در صورتی که به حد غنا نرسد، در جمع زنان یا در حضور مردانی که با وی محرم هستند، اگر همراه عمل حرام دیگری نباشد، اشکال ندارد.
بر زنان ایرانی که نوعاً مسلمان هستند لازم است مطالب مذکور را رعایت نمایند، بنابر این خوانندگی زن در برخی موارد ممنوع است.
آیةالله العظمى فاضل لنکرانی می‌فرماید: «آواز زن در بین زنان اگر غنا نباشد و همراه محرّماتی از قبیل استعمال آلات لهو و لعب و دایره نباشد و صدای او به گوش مرد نامحرم نرسد، مانعی ندارد، و جمع خوانی زن و مرد نیز اگر غنا نباشد و موجب تهییج و مفسده نشود و رعایت مسائل محرم و نامحرم می‌شود مانعی ندارد».(1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی‌نوشت‌ها:
1ـ جامع المسائل، ج 1، ص 252، سؤال 977، پاسخ سؤال‌های مورد ابتلا، ص10، سؤال 72؛ آیةالله خامنه‌ای، استفتائات جدید، جلد 2، ص 232، سؤال 709؛ آیةالله مکارم، استفتائات جدید، ص220، سؤال 1049.