اصلی ترین و مهم‏ترین هدف امام خمینی(ره) از انقلاب اسلامی و مبارزه با طاغوت چه بوده؟

پرسش: اصلی ترین و مهم‏ترین هدف امام خمینی(ره) از انقلاب اسلامی و مبارزه با طاغوت چه بوده و ما جوانان چگونه میتوانیم در تحقق این هدف گام برداریم؟
پاسخ: امام راحل(ره) اهداف انقلاب اسلامی ایران را با عبارات مختلف بیان نموده است. گاهی از استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی سخن گفته است و گاهی هم از استقلال اجتماعی و فرهنگی همه این‏ها در شکل‏گیری انقلاب اسلامی تأثیر گذار بوده و انقلاب اسلامی را چند بُعدی نموده است. هر کدام از آن‏ها میتوانند از اهداف انقلاب اسلامی باشند، ولی هدف اصلی امام از انقلاب، اجرای قوانین اسلامی و حاکمیت ارزش‏ها است از این رو امام راحل که انقلاب اسلامی ایران را از سنخ نهضت‏های انبیاء دانسته است و بدان اهمیت میداد امام عقیده داشت که در سایه این هدف اصلی، اهداف دیگر مانند اهدف استقلال سیاسی، اقتصادی و عدالت اجتماعی و قسط نیز تحقق پیدا میکند.

امام راحل(ره) باور داشت که یکی از علل سقوط جامعه ایران، فاصله‏گیری از معارف و آموزه‏های دینی است، همچنین فاصله‏گیری از معارف دین موجب شده است که رهبران غیر صالح بر این کشور حکومت کنند و بیگانگان بر این کشور مسلط گردیده و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را از بین ببرند، حال آن که قرآن تسلط بیگانگان را بر مسلمانان جایز نمیداند: "و لن یجعل اللَّه الکافرین علی المؤمنین سبیلاً".(1)

امام راحل از آغاز انقلاب با شعار حاکمیت دین همگان را به حمایت از دین فرا خواند و رژیم شاه را رژیم ضدّ دین معرفی نمود و سیاست‏های وی را سیاست‏های دین ستیزی و ارزش زدایی دانست، از این رو عالمان دینی و روشنفکران متعهد و مردم را به قیام علیه حکومت شاه فرا خواند. مردم ایران نیز به دلیل مسلمان بودن و شناخت حقانیت راه و مسیر او از امام راحل حمایت نمودند و از حسینیه‏ها، مساجد و... علیه شاه قیام نمودند.

شهید مطهری میگوید: "انقلاب اسلامی، یعنی راهی که هدف آن، اسلام و ارزش‏های اسلامی است وانقلاب اسلامی و مبارزه صرفاً برای برقراری ارزش‏های اسلامی انجام میگیرد..."(2)

برای حفظ و تحقق هدف اصلی انقلاب و آرمان‏های آن به همگان به ویژه جوانان باید با معارف اسلامی بیشتر آشنا شده و در راه تحقق دین و ارزش‏های آن تلاش نمایند. رمز پیروزی وحفظ انقلاب نیز در بهره‏گیری از دستورهای دین ظهور میکند. ائمه (ع) نیز برای تحقق دین و حاکمیت ارزش‏های آن سختیها را تحمل نموده و به شهادت میرسیدند. از سوی دیگر باید جوانان ماهیت و انقلاب اسلامی را بهتر بشناسند و بدانند که انقلاب اسلامی ایران خون بهای شهیدان بسیاری بوده و ملت ایران برای تحقق آن زحمات طاقت فرسایی را متحمل شده‏اند. همچنین جوانان باید از سیاست‏های خصمانه دشمنان انقلاب و از توطئه‏های آن‏ها آگاهی داشته و رشد سیاسی خویش را افزایش دهند تا در دشمن‏شناسی و تشخیص حق و باطل دچار مشکل نشوند و تحت تأثیر تهاجم فرهنگی دشمنان به ویژه غرب قرار نگیرند. همچنین جوانان باید به خودسازی و معنویت گرایی پرداخته و توان علمی خویش را در زمینه‏های مختلف افزایش دهند و روحیه شهادت‏طلبی را تقویت نمایند. زیرا یکی از عوامل مهم انقلاب و اهداف آن، حاکمیت فرهنگ شهادت در جامعه اسلامی ایران بوده است.

پی نوشت‏ها:

1 - نساء (4) آیه 141.

2 - پیرامون انقلاب اسلامی، ص 59.