چرا در اسلام ازدواج موقت جایز است و محدودیتى ندارد، با توجه به این که از این راه مرد مدتى با زن مى‏ماند و ...

پرسش : چرا در اسلام ازدواج موقت جایز است و محدودیتى ندارد، با توجه به این که از این راه مرد مدتى با زن مى‏ماند و بعد او را رها مى‏کند واز این بابت پولى هم نمى‏دهد؟! این بهترین راه براى بیچاره کردن دختران مردم است!
پاسخ :
غریزه جنسى یکى از نیرومندترین غرائز انسانى است، تا آن جا که پاره‏اى از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان مى‏دانند و تمام غرائز دیگر را به آن باز مى‏گردانند. از سوى دیگر این یک قانون کلى است که اگر به غرایز طبیعى انسان به صورت صحیحى پاسخ گفته نشود، براى اشباع آن متوجه طریق انحرافى خواهد شد، زیرا غرایز طبیعى را نمیتوان از بین برد. فرضا بتوانیم آن را سرکوب کنیم، چنین اقدامى عاقلانه نیست، زیرا مبارزه با قانون آفرینش است، بنابر این راه صحیح آن است که غرائز را از طریق معقولى اشباع کرد و از آن‏ها در مسیر زندگى بهره بردارى نمود.
از طرف دیگر در بسیارى از محیطها افرادى در سنین خاصى قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت‏هاى طولانى و یا در مأموریت‏ها و یا به علل دیگرى با مشکل عدم ارضاى غریزه جنسى رو به رو مى‏شوند. اسلام که قوانینش را خداى عالم بر تمام مصالح و مفاسد و نیازهاى درونى و بیرونى بشر فرستاده است، براى پاسخ گویى صحیح و همه جانبه به این غریزه طبیعى، دو راه تعیین فرموده است: یکى ازدواج دایم و دیگرى موقت.
چنان چه این دو برنامه الهى با شرایط و مقررات تعیین شده از سوى شرع عملى گردد، هم به یکى از غرایز انسانى پاسخ طبیعى داده مى‏شود، و هم حقى از کسى پایمال نمى‏گردد و کسى بد بخت نمى‏شود. البته ممکن است افراد متخلفى پیدا شوند که از این قانون سوء استفاده نمایند، وى باید توجه داشت در تمام یا اکثر قوانین، افراد منحرف ، تخلف و سوء استفاده مى‏کنند، لیکن این نقص قانون نیست، بلکه عیب سوء استفاده کنندگان است که باید اصلاح گردند.
ازدواج موقت شرایطى دارد که با توجه به شرایط، اشکال شما در مورد بیچاره شدن دخترها برطرف مى‏شود.(1)
شرایط ازدواج موقت:
1- خواندن صیغه عقد، که به عربى صحیح خوانده مى‏شود، و اگر مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند، به هر لفظى که صیغه را بخوانند صحیح است و لازم نیست وکیل بگیرند، اما باید لفظى بگویند که معنى «متعت» و «قبلت» را بفهماند کردم0 2- کسى که صیغه را مى‏خواند، بالغ و عاقل باشد.
3- زن و مرد به ازدواج راضى باشند.
4- زن اگر دختر باکره باشد، باید از پدر یا جد پدر خود اجازه بگیرد.
5- مدت زناشویى معین شود.
6- تعیین مهریه، زن و مرد به پول یا مال دیگرى توافق کنند و در عقد ذکر نمایند. (2(
ذکر سه نکته لازم است:
1- چنان چه در عقد موقت فرزندى متولد شود، داراى حقوق فرزند متولد شده از زن دائمى است.(3)
2- زن مى‏تواند در عقد موقت شرط کند شوهر با او نزدیکى نکند و فقط لذت‏هاى دیگر را ببرد.(4)
3- اگر در عقد موقت زن بالغ و غیر یائسه باشد و نزدیکى انجام گیرد، باید 45 روز (دو حیض) عده نگه دارد.(5)
با دقت در مطالب گذشته و شرایط مقرره براى عقد موقت روشن مى‏شود حق زنان ضایع نمى‏گردد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت‏ها:
1- براى اطلاع بیشتر به تفسیر نمونه، ج 3، ص 340 - 345 مراجعه شود.
2- امام خمینى، توضیح المسائل، مسئله 2363، و 2370 و 2376؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 289، مسئله 5 و ص 290، مسئله 9.
3- تحریر الوسیله، ج 2، ص 291، مسئله 13.
4- توضیح المسائل، مسئله 2423.
5- تحریر الوسیله، ج 2، ص 291، مسئله 16.