در نماز خواندن (انفرادى) مى‏دانیم که مرد باید جلوتر از زن بایستد؛ اگر فرزند یعنى پسر با مادرش نماز بخواند، حکمش چگونه است؟

برخى از فقیهان و مراجع تقلید مانند حضرت امام خمینى(ره) مى‏فرمایند: بنابراحتیاط مستحب باید زن عقب‏تر از مرد بایستد و جاى سجده او از جاى ایستادن مرد کمى عقب‏تر باشد.(1)
طبق این فتوا اگر زن جلوتر از مرد یا کنار او بایستد، نماز هیچ یک باطل نیست.
طبق فتواى برخى دیگر مانند آیت اللَّه فاضل،وآیت الله مکارم واجب است مرد جلوتر و زن عقب‏تر بایستد.( به نظر أیت الله سیستانی این حکم بنا بر احتیاط لازم است )
اگر هر دو مساوى بایستند یا زن جلوتر از مرد بایستد، نماز باطل است. در این حکم فرقى بین محرم و نامحرم و فرزند و مادر، یا زن و شوهر نیست.(2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت‏ها:
1. توضیح المسائل، مسئله 886.
2. توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 517 مسئله 886 0