اگر هنگام غسل کردن , آب کمى سرد باشد و شخص غسل کند و هنگام غسل , احساس سردى کند,غسل او اشکال دارد؟

احساس سرما اشکالى در غسل ایجاد نمى کند, مگر این که آب سرد براى او ضرر داشته باشد, که دراین صورت با ید به جای غسل تیمم کندو اگر غسل کند ، غسلش باطل است 0 (1)
پی نوشت ها:
1 – امام خمینی تحریر الوسیله ج1 ص105 مسئله 17 0