آیا زمان‌ انجام‌ غسل‌ جمعه‌ فقط‌ روز جمعه‌ است‌؟ آیا قضا ندارد؟

وقت‌ غسل‌ جمعه‌ از اذان‌ صبح‌ روز جمعه‌ تا ظهر روز جمعه‌ است‌ و بهتر است‌ نزدیک‌ ظهر به‌ جا آورده‌ شود. اگر تا ظهر انجام‌ ندهد بهتر است‌ که‌ بدون‌ نیت‌ ادا و قضا تا عصر جمعه‌ به‌ جا آورد. اگر در روز جمعه‌ غسل‌ نکند، مستحب‌ است‌ از صبح‌ شنبه‌ تا غروب‌، قضای‌ آن‌ را به‌ آورد. اگر در روز جمعه‌ غسل‌ نکند، مستحب‌ است‌ از صبح‌ شنبه‌ تا غروب‌، قضای‌ آن‌ را به‌ جا آورد. کسی‌ که‌ می‌ترسد در روز جمعه‌ آب‌ پیدا نکند، می‌تواند روز پنجشنبه‌ غسل‌ را انجام‌ دهد، بلکه‌ اگر در شب‌ جمعه‌ غسل‌ را به‌ امید آن‌ که‌ مطلوب‌ خداوند عالم‌ است‌ به‌ جا آورد، صحیح‌ است‌ ومستحب است انسان در موقع غسل جمعه به گوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل علی محمد وآل محمد وا جعلنی من التوابین وا جعلنی من المتطهرین 0 (1 )
پی نوشت ها:
1 امام خمینی توضیح المسائل مسئله644 0