آیا باید همه خمس را به امام داد؟

خمس در واقع دو سهم دارد: یک قسمت آن سهم سادات است که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرائط تسلیم کنند و یا با اجازه او به سید فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدى که در سفر درمانده شده بدهند. نصف دیگر آن سهم امام (ع) است که دراین زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند یا به مصرفى که او اجازه مى‏دهد برسانند.(1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت‏ها:
1. توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 62، مسئله 1834.