علائم بلوغ شرعی چیست؟ راه محاسبه سال بلوغ برای دانش آموزان چگونه است؟

علامت بلوغ یکى از سه چیز است :
1- جنب شدن (بیرون آمدن منى )
2- روییدن موى درشت در زیر شکم (بالاى عورت );
3- اگر پسر است تمام شدن 15سال قمرى و اگر دختر است تمام شدن 9سال قمرى .
هر یک از این سه علامت بروز کند, علامت بالغ شدن است و بر او وظایف و تکالیف شرعی واجب مى شود.(1)
گاهی یکی از دو علامت اول ممکن است که قبل از رسیدن به سن تکلیف پیدا شود.بنابر این هر کدام از این سه علامت زودتر محقق شد معلوم مى‏شود که شخص بالغ شده است. مثلا ممکن است پسری به جهت رشد زیاد در سن 13 سالگی منی ازوی خارج شود در این صورت این پسر بالغ شده است.
علایم بلوغ در دختران مانند پسران است؛ فقط در علامت سوم (سن بلوغ دختران) متفاوت هستند. دختران بنا به عقیده اکثر مراجع(غیر از آیت الله صانعی) در سن 9 سال قمرى یعنى 8 سال و 9 ماه شمسى بالغ مى‏شوند.
در مورد محاسبه سن افراد باید سال قمری مورد محاسبه قرار گیرد و شناسنامه اگر درست هم باشدچون بر اساس سن شمسی است معیار نمی باشد.
مقصود از 9 سال قمرى برای دختران و 15 سال برای پسران، تمام شدن آن است، نه اول سال، یعنى وقتى نه سال قمرى تمام شد، بر او عبادات مانند نماز و روزه واجب مى‏شود، همین طور تمام شدن 15 سالگى در پسران. (2)
15سال قمرى از 15سال شمسى , 163روز و 6ساعت کمتر است و 9سال قمرى از 9سال شمسى , 97روز و 22ساعت و 48دقیقه کمتر است .
چون هر ماه قمرى 29 روز و دوازده ساعت و 44 دقیقه است و یک سال قمرى 354 یا 355 شبانه روز مى باشد. سال شمسى از اوّل فروردین شروع و به آخر اسفند ختم مى شود و شش ماه اوّل سال هر ماه 31 روز و 5 ماه بعد هر ماه سى روز و ماه اسفند در سال‏هاى عادى 29 روز و در سال کبیسه سى روز مى باشد. روى این محاسبه هر سال شمسى یازده روز بیشتر از سال قمرى خواهد بود.
در هر حال برای این که محاسبه دقیق صورت گیرد باید تولد شخص خواه از طریق شناسنامه یا هر راه دیگر مشخص شود و اگر به صورت قطعی مشخص نمی شود تقریبی محاسبه شود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت‏ها:
1.توضیح المسائل مراجع , ج 2 مسئله 2252
2.آیت الله فاضل لنکرانى , جامع المسائل , ج 1 ص 30