جادوگران فرعون مسلمان شدند یا کفر ورزیدند؟

سوال:
جادوگران فرعون مسلمان شدند یا کفر ورزیدند؟! چون در سوره 7 آیه 103 – 136 و سوره 20، آیه 56 – 73 و سوره 26 آیه 29 – 51 می‌گوید: آیا شعبده‌بازان فرعون مصریان به پیامبر خدا موسی ایمان آوردند، ولی در سوره 10 آیه 82 می‌گوید: تنها اسرائیلیان به موسی ایمان آوردند؟

پاسخ:

خداوند متعال در سوره اعراف آیات 103 تا 126 و نیز سوره طه، آیات 56 تا 73 ماجرای مأموریت ساحران از طرف فرعون برای شکست حضرت موسی(ع)، و خنثی شدن سحر آن‌ها توسط معجزه و تبدیل به اژدهای بزرگ و بلعیدن سحر ساحران و در نتیجه ایمان آوردن آنان به حضرت و سرپیچی از فرمان فرعون را بیان کرده تأکید می‌کند که ساحران بعد از آشکار شدن معجزه حضرت موسی(ع) به آن حضرت ایمان آوردند و حتی از تهدیدهای شدید فرعون نهراسیدند، ولی در سوره 10 (یونس) آیه 82، ماجرای قبل از آشکار شدن معجزه و افکندن عصا به دستور خداوند را بیان می نماید و به حوادثی که قبل از مبارزه و رویارویی ساحران با حضرت موسی(ع) اتفاق افتاده بود اشاره می‌کند.
حال اگر در آیات بسیاری آمده که ساحران پس از دیدن معجزه حضرت موسی(ع) ایمان آوردند و در یکی از آیات ایمان آوردن گروهی از بنی‌اسرائیل را که مربوط به قبل از داستان ساحران است، بیان می‌‌کند، این دو با هم تناقض خواهند داشت؟!
پی‌نوشت‌ها:
1. برای آگاهی بیشتر ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، علامه سید محمد حسین طباطبایی،‌ج8، ص 220 – 229؛ ج10، ص 113، دارالکتب الاسلامیه تهران.