پسر نوح چه شد؟

سوال:
پسر نوح چه شد؟
با توجه به سوره 21، آیه 76 نوح و خانواده‌اش از طوفان نجات یافتند. سوره 37، آیه 77 اعلام می‌کند که بازماندگان نوح نجات یافتند و سوره 11، آیه 42-43 می‌گوید که پسر نوح نابود شد.

پاسخ:

دربارة پسر نوح و عاقبت او آیات قرآن هیچ گونه تضادی باهم ندارند. نوح (ع) فرزندان دیگری با نام‌های سام، حام و یافث داشت.(1) که به هنگام طوفان بر کشتی سوار شده و نجات یافتند. پس جایی که قرآن می‌گوید: نوح و اهلش نجات یافتند، مراد و منظور سایر اعضای خانواده است.
از سوی دیگر در سوره هود، آیه 46، وقتی که نوح (ع) دربارة نجات فرزندش از خداوند تقاضا می‌کند، خداوند خطاب می‌کند که او از اهل تو نیست.
و وقتی در سوره 21، آیه 76 و سوره 37، آیه 77 بیان می‌کند که نوح و اهلش را نجات دادیم، کاملاً روشن می‌شود که آن فرزند جزء نجات‌یافتگان نیست، زیرا قبلاً بیان شده بود که این فرزند از دایره و عمومیت «اهل» خارج است.
اما در سوره 37، آیه 77 که ذرّیه نوح را بیان می‌کند، اشاره به زمان پس از طوفان است که غیر از همسر و فرزند منحرفش، بقیه فرزندان نجات یافتند. پسر کافر نوح به هنگام عذاب به پدر گفت: به بالای کوه پناه می‌گیرم و بلندی کوه مرا نجات خواهد داد، و پدر گفت: فقط خداوند است که پناهگاه است. پسر نوح با لجاجت و عناد، در دریا غرق شد.(2)

پی‌نوشت‌ها:
1. شیخ طوسی، تبیان، ج 8، ص
2. المیزان، علامه طباطبائی، ج ، ص