چرا پس از پیامبر(ص)امامت به وجود آمد؟ آیا نمی شد پش از او هم پیامبر بیاید ومساله امامت مطرح نشود؟

پس از ابلاغ آخرین و کامل‏ترین پیام الهى (که کامل تر از آن تصور ندارد) دیگر جایى براى آمدن پیام و وحى الهى نماند و هر چه لازم بود، به پیامبر اسلام (ص) ابلاغ شد.
نبوت با آمدن حضرت محمد (ص) خاتمه یافت. اما از طرفى زمان اجازه نمى‏داد پیامبر اسلام (ص) تمام دستورها، احکام و معارف اسلام را بیان کند.
نیز براى بقاى شریعت اسلام رهبرى معصوم لازم بود تا بتواند ناگفتنى‏ها را گفته و احکام اسلام را اجرا کند.
از این رو براى بیان شریعت اسلام و پاسخ به سؤالات دینى و اجراى احکام نورانى اسلام از طرفى خداى حکیم، ائمه اطهار (ع) به عنوان امام و رهبر جامعه اسلامى معرفى شدند(1) . هم چنین لازم بود که تفاسیر آیات الهى و آنچه که مورد اختلاف مردم بود، بیان شود و مردم در مسائل و تعالیمى که اختلاف دارند، به امام معصوم که مصون از خطا و اشتباه است، رجوع کنند و تفسیر صحیح آیات الهى را فرا گیرند، بنابراین اگر چه با رفتن پیامبر، شأن نبوت که ابلاغ پیام الهى از طریق وحى بود خاتمه یافته بود، اما شأن مرجعیت دینى و ولایت و امامت هم چنان باقى بود.
این مسئله مهم ایجاب مى‏کرد که بعد از پیامبر کسانى باشند که این مقام مسئولیت را به عهده گیرند و این مسئولیت‏ها عظیم به امام معصوم واگذار شده بود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پاورقی :
(1) مرتضى مطهرى، وحى و نبوت، ص 167؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 846؛ جعفر سبحانى، منشور عقاید امامیه، ص 152.