آیا مسلمانان به دوزخ می‌روند؟

سوال:
آیا مسلمانان به دوزخ می‌روند؟
سوره 19، آیه 71 می‌گوید تمامی مسلمانان به جهنم خواهند رفت (حداقل برای مدتی )
اما در جاهای دیگر ادعا می‌کند کسانی که در جهاد کشته می‌شوند، مستقیم به بهشت می‌روند؟

پاسخ:

این مورد را نیز باید به مواردی اضافه کنیم که طرف دوم تناقض ادعایی فقط کلمه «جاهای دیگر» است، اما اینکه آن های دیگر کدام است و چه گفته، سخنی به میان نیامده است! در کدام آیه آمده که شهیدان مستقیم وارد بهشت می شوند؟ آیا جناب تناقض-جو از آن همه جاهای دیگر، نمی توانست حداقل یک مورد را نام ببرد؟! ظاهراً این مورد را نیز باید به فهرست بلند اشکال تراشی اضافه کنیم که سعی دارد شمار تناقضات ادعایی را بالا ببرد! اما در مورد تنها آیه ای که در این سؤال نشانی آن ذکر شده، برای کسانی که جویای حقیقت معنای آیه هستند، مفسران احتمالات گوناگونی را مطرح کرده‌اند از جمله:
1. مراد از آیه «إن مِنکُم إلاّ وارِدُها...» یعنی همه (چه مؤمن و چه کافر) وارد آتش جهنم می‌شوند، ولی آتش برای مؤمنان سرد می‌شود و آسیبی به ایشان نمی‌رساند، پس از این مرحله متقیان نجات می‌یابند و کافران و ... در آتش جهنم باقی می‌مانند. و چه بسا حکمت ورود مؤمنان به آتش جهنم این باشد که در آنجا از حال ظالمان و کافران با خبر شوند و قدر نعمت بهشت را(که به ایشان عطا می‌شود) بهتر بدانند.
2. برخی گفته‌اند منظور از کلمه«منکم» در آیه، تمام انسان ها نیست، بلکه حرف «من» برای بیان «بعضی» است و آن را «من تبعیضیه» می گویند؛ یعنی بعضی از شما (که اهل گناه و عصیان هستید) وارد دوزخ می شوید، اما پرهیزکاران اهل نجات اند و وارد آن نمی شوند.
3. برخی گفته‌اند: واژة «وارد» در اینجا به معنای دخول نیست، بلکه به معنای قصد و اشراف و نزدیک شدن به آتش جهنم است؛ یعنی همه مشرف به جهنم می‌باشند، ولی خداوند متقیان را نجات می‌دهد اما کافران را در آتش جای می‌دهد.
4. برخی ضمیر«های» در کلمه«واردها» را اشاره به دنیا می‌دانند؛ یعنی همه وارد دنیا می‌شوند، ولی مؤمنان (متقیان) اهل نجات می‌باشند و کافران نمی‌توانند از دنیا برای آخرت خود استفاده کنند، از این رو به جهنم می‌روند.
5. برخی نیز وارد شدن به جهنم را اشاره به پل صراط می‌دانند که همگی از پل صراط (که بر آتش نصب است) عبور داده می‌شوند، ولی مؤمنان موفق به گذر از پل می‌شوند و نجات می‌یابند، ولی کافران و مشرکان در آتش جهنم می‌افتند و در آن باقی می‌مانند. اما هیچ یک از موارد و احتمالات ذکر شده در مورد این آیه نمی تواند خواسته تناقض جو را بر آورده سازد.