پرستش یک خدا یا خدای دیگر؟

سوال:
پرستش یک خدا یا خدای دیگر؟ به محمد(ص) دستور می‌دهد به ناباوران بگوید: شما چیزی را نمی‌پرستید که من می‌پرستم (سوره 19، آیه 3) هر چند سوره‌ای دیگر قرآن به طور مشخص اشاره می‌کند که آن ناباوران در واقع خدایی را پرستش می‌کنند که همان الله است.

پاسخ:
این مورد از مواردی است که تناقض‌گو بدون ذکر آیه‌ای مشخص در طرف دیگر، به کلی گویی روی آورد تا به هر شکل شده شمار تناقضات ادعایی خود را به شصت برساند.
ایشان از سوره‌های دیگر نامی نبرده و علت آن مشخص نیست، چون چنین سوره‌ای وجود ندارد و حتى آیه‌ای وجود ندارد که بگوید ناباوران به الله (خداوند) را پرستش می‌کنند.
اما عدم پرستش پروردگار (الله) نه تنها در سورة کافرون، بلکه در آیات بسیاری دیگر نیز تأکید شده است مانند سورة مریم/ 42 و 44؛ انبیا/ 66 و 67 و 98؛ عنکبوت/ 17؛ شعراء/ 71؛ سبأ/ 41؛ حج/ 71؛ ممتحنه/ 4 و...
اما برای انیکه هر گونه اشکالی در ذهن یا خیال تناقض جو حل شود (اگر در صدد حل مسئله باشد) احتمالی را که ممکن است از آن سوره‌های دیگر مقصودشان باشد، ذکر می‌کنیم: شاید منظور این آیه باشد: اگر از ایشان سؤال کنی که چه کسی آسمان و زمین را آفریده است؟ می‌گویند خداوند (الله)
اگر مقصود همین آیه باشد: پاسخ آن نیز روشن است که در این آیه سخن از پرستش و معبود به میان نیامده، معبود کافران و مشرکان همان بت‌هایی است که پرستش می‌کردند؛ اما این آیه به مسئله خالق و آفریدگار اشاره می‌کند و این حقیقت را نمایان می‌سازد که بت پرستان این قدر درک و شعور داشتند که بت‌ها را آفریدگار آسمان و زمین ندانند، اما در عین اینکه به آفریدگاری خداوند اعتقاد دارند، او را پرستش نمی‌کنند. در واقع این آیه طعنه‌ای به مشرکان است که چگونه به خداوندی که آفریدگار آسمان و زمین است،‌ اذعان دارند اما او را پرستش نمی‌کنند و بت می‌پرستند!
در آیات دیگر نیز ممکن است شبیه این آیه ذکر شده باشد، اما در هیچ آیه‌ای از معبود بودن خداوند (الله) برای مشرکان سخن به میان نیامده است.
چنانچه تناقض‌جو همچنان در ادعایش لجاجت دارد، باید آیه‌ای را که طرف دیگر است و به پرستش خداوند (الله) از طرف مشرکان اشاره دارد،‌ ذکر کند تا بتوان پاسخ داد، نه آن که تیری در تاریکی رها کند و شمار تناقض‌جویی را بالاتر ببرد!