چرا مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اکرم با امام على بیعت نکردند ؟

‏در این که مسلمانان بعد از رحلت نبى گرامى اسلام با حضرت امیرالمؤمنین بیعت نکردند,عوامل زیادى در آن نقش دارد که به چند عامل اشاره مى کنیم :
1- مهم ترین و اساسى ترین عامل , کینه و عداوت بزرگان عرب بود, زیرا قبیله و قومى نبود که عزیزان ونور دیدگانشان با دست با کفایت على بن ابی طالب کشته نشده باشند, چنان که در یکى از دعاهاى معروف مى خوانیم : «همهء بزرگان و صنادید عرب از او خون خواهى مى کردند, زیرا پهلوانان و گرگانشان در بدر, خیبر, حنین وغیره را به قتل رسانده بود و از این بابت کینه ها در دلشان گذاشته بود».(1)
2- حسادت حسودان که چشم دیدن آن همه عزّت و عظمت مولا را نداشتند.
3 - جاه طلبى و مقام پرستى برخى از صحابهء به ظاهر دلسوز.
4- نقش بعضى از زنان پیامبر که نمى خواستند حضرت فاطمهء اطهرو شوهرو فرزندانش بر آن ها برترى داشته باشند.
5- بى مهرى و بى کفایتى و جهالت بعضى از دوستان امام .
6- آن هایى که با اصل اسلام مخالف بودند و حکومت مذهبى را متضاد با منافع شخصى و گروهى خودمى دانستند.
این عوامل و امثال آن سبب شد حق مسلم حضرت , غصب شده و بیست و پنج سال خانه نشین شوند.
در این مدت بر سر اسلام آن چه مى خواستند, آوردند. چنان که بعد از رحلت امام خمینى (ره ) دشمنان قسم خورده و سیلى خوردگان و منافقان و کوته فکران تلاش زیادى کردند یاد و آثار او را از بین ببرند, چه از راه به شهادت رساندن یاران او, چه با بد جلوه دادن آن ها, اما نمى دانند حامى انقلاب خداوند است .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت :
1.قسمتى از دعاى ندبه , مفاتیح الجنان , انتشارات نبوت , ص 932.