منظور از جزیره خضراء چیست؟ آیا چنین مکانى در کره خاکى وجود دارد؟

‏در سال 699 هجرى قمرى (بیش از هفتصد سال پیش) فردى به نام على بن فاضل مازندرانى ادعا کرد که به جزیره‏اى رفتم که حضرت ولى عصر(عج) و یاران و فرزندانش در آن جا سکونت دارند. نام آن جزیره »خضراء« است. او چگونگى مسافرت خویش به این جزیره و حوادثى را که با آن روبرو شده بود، براى شخصى به نام فضل بن یحیى طیبى کوفى شرح داد.(1)
سپس دیگران به نقل و نقد آن پرداختند؛ برخى پذیرفتند و برخى آن را به دلایلى چند مردود دانستند.(2) برخى از نویسندگان مانند ناجى نجار در کتاب »جزیرة الخضراء« قضیه »مثلث برمودا«، مسئله بشقاب پرنده‏ها که از چند دهه گذشته مطرح شده و براى بشر ناشناخته مانده است، نیز حوادثى را که براى کشتى‏ها و هواپیماها در »مثلث برمودا« در دریاى کارائیب واقع در اقیانوس اطلس رخ داد، با جزیره خضراى مورد ادعاى على بن فاضل مازندرانى پیوند داده و ادعا کرده که جزیره خضرا، مثلث برمودا است.
بعد از این ادعا عالمان اسلامى همانند علامه محمد تقى شوشترى، جعفر مرتضى عاملى، ابراهیم امینى و شهید صدر به نقد آن پرداختند و آن را مردود و افسانه دانستند.(3)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1. مجلسى، بحارالانوار، ج 52، ص 159 - 174.
2. براى اطلاع بیشتر ر.ک: جزیره خضراء افسانه یا واقعیت؟، به قلم جمعى از دانشمندا معاصر ترجمه و تدوین ابوالفضل طریقه دارد.
3. همان.