به عقیده ما شیعیان بعد از غیبت صغری، غیبت کبری فرا رسیده است. این شبهه وجود دارد که بعد از غیبت صغری ...

‏پرسش : به عقیده ما شیعیان بعد از غیبت صغری، غیبت کبری فرا رسیده است. این شبهه وجود دارد که بعد از غیبت صغری ( که حدود هفتاد سال بود) امام زمان فوت کرد و یاران وی جهت دلگرمی مردم چنین دروغ مصلحتی را ساخته اند! برای رفع این شبهه چه پاسخی وجود دارد؟
پاسخ:
شبهه فوق فاقد دلیل و مدرک است. برای اثبات هر ادعایی نیاز به مدرک و دلیل است. در حالی که نه تنها دلیلی برای ادعای مذکور وجود ندارد، بلکه دلائل متعددی از متون معتبر دینی برای غیبت کبرای امام مهدی (عج) وجود دارد.
قبل از ولادت امام مهدی (ع) جریان مهدویت و غیبت کبری و صغرا توسط معصومان (ع) بیان شد و کتاب های متعددی در این باره نوشته شده است.(1)
امام صادق (ع) فرمود: «امام قائم دو غیبت خواهد داشت : یکی کوتاه و دیگری دراز مدت»(2)
شبهه مذکور هم چنین با برخی دیگر از اعتقادات ناسازگار است. شیعیان با بهره گیری از روایات باور دارند که زمین از حجت خدا خالی نیست ، (3) زیرا بدون وجود امام، زمین فرو خواهد ریخت.(4)
بر این اساس شیعیان باور دارند که امام زمان (ع) آخرین حجت خدا بر زمین است.
حضرت به گونه ای مخفی میان مردم حضور یافته و به هدایت آنان می پردازد.
امام علی (ع) فرمود: « حجت حق بر زمین استوار است، در جاده ها حرکت می کند، در خانه ها و قصرها وارد می شود، در شرق و غرب زمین به گردش می پردازد، سخن مردم را می شنود، بر جماعت مردم سلام می کند، آنان را می بیند اما دیده نمی شود».(5)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها :
1 – تاریخ عصر غیبت، فصل های اول و پنجم.
2 – نعمانی، کتاب الغیبة ، ص 170.
3 . ابراهیم امینی ، بررسی مسائل کلی امامت ، ص 157.
4 . اصول کافی، ج1، ص 179.
5 – نعمانی، کتاب الغیبة، ص 144.