اعتقاد به مهدویت و اهداف آن در ادیان دیگر چگونه است؟

در آیین های هند و زردتشت، یهود، مسیحیت و اسلام این باور وجود دارد که در آیندة جهان فرد صالحی ظهور خواهد نمود، و در جهت زدودن ستم و نجات بشر قدم بر می دارد و در این راه موفق خواهد شد. همة این ها در هدف کلّی، یعنی هدایت و ارشاد و نجات بشر از نادانی و گمراهی وحدت نظر دارند. حال ممکن است در امور و اهداف جزیی و برخی از ویژگی ها دیدگاه های متفاوتی داشته باشند. توضیحی دربارة ظهور مهدی و مصلح آخرالزمان از نگاه ادیان بزرگ را به اطلاع شما می رسانیم.
همه پیروان ادیان الهى و برخى از پیروان ادیان غیر الهى عقیده دارند که در یک عصر بحرانى جهان که فساد و ظلم بیداد مى‏کند، نجات دهنده بزرگ و مصلح جهانى ظهور مى‏کند و اوضاع آشفته جهان را اصلاح نموده و عدل را گسترش مى‏دهد.(1) گرچه در این که مصلح جهانى کیست، داراى چه ویژگى‏هایى است، نام او چیست و منسوب به کدام ملت و دین است، اختلاف نظر دارند.(2) هر ملتى او را با لقب مخصوص و ویژگى‏هایى مى‏شناختند و او را از خودشان مى‏دانند. زرتشتیان او را ایرانى و از پیروان زرتشت مى‏دانند.(3) یهودیان اورا از بنى اسرائیل و عیسویان او را مسیح موعود مى‏خوانند .
این مهدی و منجی در آیین های بزرگ بدین شرح بیان شده است.
1ـ در آیین هندو و بودا:
در آیین هندو نیز از نجات دهنده و موعود، به نام «آواتا» سخن به میان آمده و در منابع هندوها در کتاب اوپانیشا دها مطرح شده است.(4) مظهر ویشنو (مظهر دهم) که در انقضاى کلى یا عصر آهن، سوار بر اسب سفید ظاهر مى‏شود، درحالى که شمشیر برهنه درخشانى به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد. شریران را تماماً هلاک مى‏سازد و خلقت را از نو تجدید مى‏کند و پاکى را رجعت خواهد داد. مظهر دهم در انقضاى عالم ظهور خواهد کرد.(5) در یکى از کتاب‏هاى دیگر هندوها آمده است: گردش دنیا به پادشاه عادلى در آخرالزمان تمام شود که پیشواى ملائکه و پریان و آدمیان باشد. حق همراه او است و آنچه در دریاها و کوه‏ها پنهان شده باشد، همه را به دست مى‏آورد. از آسمان‏ها و زمین، آنچه باشد، خبر دهد و از او کسى بزرگتر به دنیا نیاید.(6)
در آیین بودایى که یکى از شاخه‏هاى کشین هندویى است، مسئله انتظار مطرح شده و شخصیت مورد انتظار بوداى پنجم مى‏باشد.(7)
2ـ آیین زرتشت‏
در آیین زرتشت سه منجى به نام‏هاى هوشیذر، هوشیذر ما و سوشیانس (نجات دهنده مرگ) از نسل زرتشت مطرح است. گویند: آنان پس از دیگرى جهان را پر از عدل خواهند کرد. از جمله، مهم‏ترین آنان، آخرین ایشان است که او را سوشیانس پیروز گر مى‏خوانند(8) که پس از ظهور، دین را به جهان رواج خواهد داد؛ فقر و تنگدستى را ریشه کن می کند و مردم جهان را هم فکر، هم گفتار و هم کردار مى‏گرداند.(9)
3 - آیین یهود
در آیین یهود نیز از شخص موعود سخن گفته شده است. گر چه یهودیان در این که موعود کیست، اختلاف نظر دارند. چون یهودیان به حضرت مسیح ایمان نیاورده‏اند، به باور آنان موعودشان هنوز ظهور نکرده است. با این حساب انتظار در یهودیت کیفیت ویژه مى‏یابد، ولى آنچه یهودیان بر آن اتفاق دارند، خروج شخصی در آخر زمان است که کوکب افروز مى‏باشد و روى زمین را به نور رب کریم روشن مى‏گرداند... یهودیان به انتظار او زمان مى‏گذارنند.(10) موعود کسى است که به عدالت داورى کند و مظلومان زمین را به راستى حکم راند و گرگ با بره سکونت کرده و پلنگ با بزغاله خوابد... در تمام کوه مقدس، ضرر و فسادى دیده نشود؛ زیرا جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد.(11)
4 - آیین مسیحیت
مسیحیان نیز در انتظار مصلح جهانى هستند و اگر چه باور دارند که او حضرت عیسى مسیح(ع) است که از آسمان نزول کرده و جهان را پر از عدل خواهد کرد.(12) در انجیل مرقس آمده است: «پس بیدار باشید، زیرا نمى‏دانید در چه وقت صاحب خانه مى‏آید، در شام، یا نیمه شب، یا بانگ خروس، یا صبح! مبادا ناگهان آمده، شما را خفته یابد!».(13)
5 - آیین اسلام‏
یکى از مسایل بسیار مهمى که در حوزة اندیشة اسلامی قرار دارد، اعتقاد به مصلح جهانى است. ما شیعیان عقیده داریم که مصلح جهانى امام زمان(عج) است که در آیات (14) و روایات(15) به آن اشاره شده است.
امام زمان(عج) همان مهدى(ع) است که جهان را پر از عدل و داد مى‏کند، همان گونه که پر از ظلم شده است.(16) اعتقاد به مهدویت از معارف قطعی تمامی مذاهب اسلامی است.
ابن ابى الحدید که از عالمان اهل سنت است مى‏گوید:
«میان همه فرقه‏هاى مسلمان اتفاق قطعى است که عمر دنیا به پایان نمى‏رسد، مگر پس از ظهور مهدى(عج)»(17)
از آنچه گذشت مى‏توان نتیجه گرفت که همه ادیان الهى و برخى ادیان غیر الهى درخصوص مصلح جهانى اتفاق نظر دارند؛ ولى نمى‏توان قضاوت نمود که مقصود آنان از مصلح جهانى امام زمان(ع) مى‏باشد که در اسلام بدو اشاره شده است. گرچه برخى از نشانه‏ها و مشخصاتى که در سایر ادیان براى مصلح جهانى ذکر شده، درباره امام زمان(ع) نیز هم خوان است.(18)
با توجه به این که بشارت به ظهور مصلح جهانى در ادیان الهى بیان شده و مسئله ظهور حضرت مهدى(عج) در ادیان الهى، پیش از تحریف‏شان وجود داشته، مصلح تمام ادیان الهى، مهدى موعود است و مقصود دین‏شان همین است، اما پیروان آنها در تطبیق و تعیین مصداق به خطا رفته‏اند و با توجه به آن چه بیان شد تا حدودی هدف های آیین های مذکور از مهدویت نیز روشن می شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پى‏نوشت‏ها:
1. ابراهیم امینى، دادگستر جهان، ص 76.
2. همان؛ فریده گل محمدى آرمان، رسالت جهانى حضرت مهدى، ص 98 به بعد.
3. ابراهیم امینى، همان.
4. کتاب اوپانیشاد، ص 737.
5. معارف اسلامى در جهان معاصر، ص 245.
6. ادیان و مهدویت، ص 19.
7. رسالت جهانى مهدى(عج) ص 103 - 104.
8. جاماسب نامه، ص 121، به نقل از فریده گل محمدى، همان، ص 99.
9. همان؛ ادیان و مهدویت، ص 19.
10. ترجمه الملل و النحل، ج‏1، ص 312.
11. رسالت جهانى مهدى، ص 106.
12. رسالت جهانى مهدى(عج)، ص 109.
13. انجیل مرقس، با اقتباس از رسالت جهانى مهدى(ع) ص 109.
14. قصص (28) آیه 5.
15. بحارالانوار، ج‏51، ص 67 به بعد.
16. المهدى الموعود، ج‏2، ص 72؛ کتاب الغیبة نعمانى، ص 425.
17. منتخب الاثر، ص 11 به بعد.
ابراهیم امینى، دادگستر جهان 76 - 77.