آرماگدون که غربى‏ها به آن معتقدند یا دامن مى‏زنند چیست؟

آرماگدون یک عقیده مذهبى - تاریخى است که مبتنى بر اعتقاد به پایان رسیدن دنیا و رودررویى دو گروه خیر و شر است؛ چنان که فرهنگ ادوانس لزنر آن را چنین معنا کرده است
یعنى رویارویى و نبرد نهایى میان خیر و شر در پایان جهان (آخرالزمان).
تقریباً همه ادیان (با اختلاف در تعابیر) اتفاق دارند که در این روز نیروهاى خیر بر نیروهاى شر برترى یافته و خیر و نیکى براى همیشه پیروز خواهد شد.
آرماگدون را مجازاً در هر نوع مبارزه و نبردى که جنبه اسطوره‏اى داشته باشد و نیروهاى خیر و شر در آن مقابل هم قرار گرفته باشند، به کار مى‏برند.
جنگ دوم جهانى را که به شکست آلمان‏ها منتهى شد، نیروى آرماگدون‏وار مى‏نامند.
از این رو در فرهنگ عامه انگلیسى زبانان آرماگدون معناى مبارزه سرنوشت ساز، برخورد نهایى و آخرین رویارویى مى‏دهد. از این جهت نبرد شوالیه‏هاى پادشاه ریچارد با نیروهاى پرنس جان در تاریخ انگلستان مى‏تواند آرماگدون‏وار باشد، نیز مسابقه دو تیم فوتبال در مرحله نهایى مسابقات مى‏تواند آرماگدون لقب بگیرد!
معناى حقیقى آرماگدون، به لحاظ تطبیقى، مرادف با ظهور امام عصر(ع) در فرهنگ اسلامى و بازگشت عیسى مسیح(ع) در فرهنگ مسیحى و پیروزى اهوارامزدا بر اهریمن در فرهنگ زرتشتى است.
این اعتقاد در صنعت سینماى آمریکا مورد توجه قرار گرفته است، منتهى با نگره‏اى منفى؛ بدین معنا که تلاش مى‏شود ظهور منجى و موعود، نه مسئله‏اى براى نجات انسانیت از ظلم و پایان خون ریزى در عالم و پیدایش صلح باشد، بلکه رویه‏اى تازه در جنگ و خون ریزى تلقى شود، یا با ساختن آرماگدون‏هایى، حقیقت را به صورت افسانه معرفى کرده یا آن را تحریف کنند.
فیلم هایى از قبیل "نسترآداموس" شخصیت موعود را فردى خونریز و جنگجو معرفى مى‏کند که با قساوت تمام به کشتار مى‏پردازد.
مسلّما انگیزه‏هاى سیاسى پشت پرده‏اى در ساخت و ترویج این نوع فیلم‏ها وجود دارد که در این جا نمى‏توان به آن پرداخت (1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-براى اطلاعات بیشتر ر.ک: خبرنامه دین پژوهان، دوره اول، شماره 3، هالیوود و مهدویت، گفتگو با آقاى حسن بلخارى، شهریور 1380