مقام کدام امام بالاتر است ؟

همه امامان از نظر مقام علمى و امامت و رهبرى سیاسى اجتماعى , در یک مرتبه قرار دارند وهیچ کدام بر دیگرى ترجیح ندارند, جز این که حضرت امام على (ع)از باب این که اولین مؤمن به نبى گرامى اسلام (ص)بود و باب علم رسول خدا(ص)است و ابوالأئمّة مى باشد, بر دیگران برترى دارد.
رواى مى گوید: از حضرت صادق (ع)شنیدم که فرمود: ما در امر, فهم و دانستن حلال و حرام در یک روش هستیم , ولى رسول خدا(ص)و على (ع)مقام فضلشان محفوظ است .(1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پاورقی:
1.محمد بن یعقوب کلینى , اصول کافى , ج 1ـ 2 کتاب الحجة, ترجمه کمره اى , ص 50.