در دین اسلام و در تمامی ادیان آسمانی آمده است که اولین انسان ها آدم و حوا بودند و ما همه از نسل آدم و حوا هستیم. ....

در دین اسلام و در تمامی ادیان آسمانی آمده است که اولین انسان ها آدم و حوا بودند و ما همه از نسل آدم و حوا هستیم. سرخپوستان و بومیان آمریکا به جایی که دور تا دورش را آب گرفته رفته اند. با توجه به این که آن زمان قایق نبود و آدم و حوا هم در آسیا فرود آمده بودند و زندگی می کردند ، این امر چگونه ممکن است؟
در تمامی ادیان آسمانی از جمله دین اسلام آمده است که نسل انسان ها به آدم و حوا ختم می شود، حتی سرخپوستان و بومیان قارة امریکا . اما این که آدم ابوالبشر در آسیا زندگی می کرد، پس چگونه سرخپوستان آمریکا به حضرت آدم ختم می شوند، می گوییم:
همه انسان های موجود در کره زمین حتی بومیان و سرخ پوستان قاره آمریکا از منشأ آسیایی (خاستگاه و محل سکونت حضرت آدم و حوا) بهره مندند .
از این که آدم و حوا فرزندانشان در آسیا رشد و نمو کردند و زاد و ولد آنان در این قاره صورت گرفته بود، مرکز ثقل جمعیت بشر از قدیم در آسیا قرار داشته و دارد و جمعیت بشر از آسیا به دیگر نقاط پخش و منتشر شده است.
مورخان و نژاد شناسان گفته اند: سرخ پوستان و بومیان قاره آمریکا از نظر نژادی به نژاد مغولی و ختم می شوند. آنان در قدیم از راه تنگه برینگ به آلاسکا سرازیر شدند و از آن جا به سراسر قارة آمریکا مهاجرت کردند. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1 – 1.گیتاشناسی کشورها، ص 42؛ دایرة المعارف فارسی، عبدالحسین مصاحب، ح 3، ص 3300.