سؤال174: كلینی نقل می كند كه از امام علی خواستند كه بدعتهای خلفای سه گانه را اصلاح كند امّا علی نپذیرفت.

سؤال174
كلینی نقل می كند كه از امام علی خواستند كه بدعتهای خلفای سه گانه را اصلاح كند امّا علی نپذیرفت و گفت: این مایه تفرقه است، و بدعتهای خلفا از نظر شیعه مخالف با قرآن و سنت بود، چرا علی انكار نكرد؟
پاسخ
امر به معروف و نهی از منكر شرایطی دارد كه فقها در كتابهای فقهی آن را بیان كرده اند و یكی از شرایط این است كه دفع «فساد» به «افسد» نشود. در چنین شرایطی مطرح كرن این مسائل نه تنها تأثیری نداشت، بلكه اثر سوء می گذاشت، لذا در اثنای جنگ صفین مردی از بنی اسد از اصحاب علی از آن حضرت پرسید: چطور شد كه قوم شما، شما را از خلافت بازداشتند و حال آن كه شما شایسته تر بودید؟
او این سؤال را در وقت غیر مناسب مطرح كرد، یعنی موقعی مطرح كرد كه علی با معاویه درگیر بوده است.
امام به صورت ملامت گونه ای قبل از جواب به او گفت: كه آخر هر پرسشی جایی دارد، حالا وقت این گفتگوها نیست مسأله روز ما، مسأله معاویه است «هلم الخطب فی ابن ابی سفیان».(1)
امام علی خواست با یكی از «بدعتها» به نام صلاه تراویح مبارزه كند، صدای گروهی بلند شد و گفتند: واعمراه، با این شرایط چگونه می توانست با بدعتها مبارزه كند.
پی نوشت ها:
1. نهج البلاغه، خطبه160. لطفاً برای توضیح بیشتر به شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید مراجعه فرمایید.