سؤال147: بیشتر كسانی كه گفته های پیامبر را به مردم رسانده اند از اهل بیت او نبوده اند.

سؤال147
می گوید بیشتر كسانی كه گفته های پیامبر را به مردم رسانده اند از اهل بیت او نبوده اند، پیامبر اسعد بن زراره را به مدینه، علاء حضرمی را به بحرین، معاذ و ابوموسی را به یمن و عتّاب بن اسید را به مكه فرستاد پس كجاست ادعای شیعه كه می گویند از پیامبر جز علی و یا فردی از اهل بیتش گفته ها و احادیث او را نقل نمی كند؟
پاسخ
اینكه پیامبر اینها را به نقاط مختلف فرستاد جای سخن نیست، و لازم بود بیفزاید كه علی را هم برای قضاوت به یمن فرستاد و این مطلب جای بحث و گفتگو نیست، آنچه مهم است دروغی است كه در آخر كلام او آمده كه شیعه می گویند:‌«جز پیامبر و یا فردی از اهل بیت او احادیث وی را نقل نمی كنند» در كدام كتابی چنین مطلبی آمده است؟
گردآورندۀ پرسشها نه آگاهی از تاریخ دارد و نه از سیره پیامبر. حقیقت این است كه پیامبر اسلام این سخن را در مورد خاصّی (قرائت آیاتی از آغاز سوره برائت برای مشركان) فرمود: توضیح این كه پیامبر در سال نهم هجرت باری منع مشركان از ورود به مسجد الحرام و رفع هر نوع پیمان از آنها، ابوبكر را با شانزده آیه از آغاز سورۀ «برائت» به مكه اعزام كرد تا در موسم حج آیات را بر حاضران بخواند. ابوبكر در نیمۀ راه بود كه جبرئیل نازل شد و فرمود: امر الهی آن است كه این آیات را یا خودت یا مردی از اهل بیت تو به مردم ابلاغ كند در این مورد پیامبر فرمود: علیّ منّی و أنا منه لا یؤدی عنّی إلّا أنا أو علی:‌ «علی از من و من از علی هستم جز من و علی این پیام را ابلاغ نكند». و این مطلبی است كه غالب مفسران در آغاز سوره توبه آورده اند، و گروهی آن را یكی از فضایل امام علی دانسته اند، و گروهی هم می كوشند آن را به نوعی توجیه كنند كه به مقام ابی بكر برخورد نكند. در این مورد به كتابهای تفسیر، مانند رازی، والنار، و كتابهای حدیث مانند تفسیر طبری و درّ منثور، در تفسیر سورۀ برائت، مراجعه فرمایید(1).

1 - در كتب حدیث ، خصائص نسائی، ص84، حدیث 73 و سنن ترمذی: 5/275؛ حدیث 3090؛ مستدرك حاكم: 4/178 و غیره این مطلب را آوده اند.