سؤال138: شیعیان در داستانهای زیادی، در مورد مهدی غائب خود می گویند فرشتگان یاوران او هستند چرا می ترسد و در سرداب پنهان شده؟

سؤال138
شیعیان در داستانهای زیادی، در مورد مهدی غائب خود می گویند كه وقتی مهدی به دنیا آمد، پرندگانی از آسمان بر او فرود آمدند كه بالهایشان را بر سرو صورت و بدن او می مالیدند، سپس پرواز می كردند پدرش آنها را فرشتگان آسمانی معرفی كرد، سپس نتیجه می گیرد وقتی فرشتگان یاوران او هستند چرا می ترسد و در سرداب پنهان شده است؟
پاسخ
اصولاً این حدیث اگر هم در كتابی روایی باشد با واقعیت تطبیق نمی كند، زیرا پدرش اصرار
می ورزدی كه تولد وی پنهانی باشد، و جز خودش و مادرش و عمه اش حكیمه خاتون در هنگام تولد نبود، فرود آمدن پرندگان با كتمان ولادت سازگار نیست.
ثانیاً: این مطلب شدیدتر از چیزی نیست كه شما دربارۀ پیامبر اسلام نقل می كنید كه رسول گرامی در دوران كودكی در خانۀ حلیمه بود كه فرشتگان سینۀ او را شكافتند و قلب او را به آسمان بردند و پس از مدتی بازگرداندند مهم این عبارات جاهلانه است كه در آخر می گوید:‌ اگر چنین یاورانی دارد، چرا در سرداب پنهان شده است؟
اوّلاً ظهور آن حضرت شرایطی لازم دارد، كه از جمله آمادگی جهان برای پذیرش یك ندای الهی و حكومت واحد جهانی است و تا این آمادگی نباشد، ظهوری تحقق نخواهد پذیرفت.
از این گذشته ، حضرتش در سرداب پنهان نشده است، سرداب معبد آن حضرت بوده و سپس حضرت در سرداب دیده نشد، و همان طور كه مسیح از میان مردم برگرفته شد، حضرتش نیز از میان مردم برگرفته شد ولی در میان مردم زندگی می كند و او را نمی شناسند.
یاری رساندن فرشتگان برای حضرت مهدی بالاتر از یاری رساندن فرشتگان در جنگ بدر بر پیامبر اسلام نیست، آیا تنها همین یاری رساندن كافی بود كه پیامبر دیگر شرایط و تاكتیكها را رعایت نكند؟! و عجیب این كه با داشتن چنین یاورانی در جنگ احد هفتاد كشته داد و فرمود:‌«و ما النصر إلّا من عند الله العزیز الحكیم».