سؤال124:چرا پیامبر مانند قضیه بنی شیبه در مورد خلافت علی ع به مسلمین خبر نداد؟

سؤال124
وقتی آیۀ «إنّ الله یأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلی أهلها»(نساء/58) نازل شد، پیامبر بنی شیبه را فرا خواند و كلید كعبه را به آنها داد، پس چرا درمورد خلافت علی كه برای همۀ‌ مسلمین مهم بود چنین چیزی نگفت؟
پاسخ
این سؤال تكراری است، پیامبر اكرم در طول رسالت 23 سالۀ خود، به معرفی امیرمؤمنان به عنوان خلیفه پس از خویش، پرداخت و درمواقع مختلف، او را ولیّ مؤمنان و وصیّ خود معرفی كرد و همان گونه كه در پاسخ سؤال چهل و نهم گفتیم یكی از القاب آن حضرت كلمۀ «وصیّ» است و آخرین سفارش او دربارۀ امام در روز غدیر انجام گرفت كه در یك جمع بیش از صد هزار نفری رسماً ولایت و وصایت او را اعلام نمود و از مردم خواست كه با وی بیعت كنند تا آنجا كه شیخین نیز با او بیعت كردند و این جمله را گفتند: «بخ بخ لك یا علی أصبحت مولی كلّ مؤمن و مؤمنة» ، «خوش به حال تو علی جان كه سرور و مولای هر مرد و زن با ایمان شده ای».(3)
و چون در این مورد در گذشته سخن گفته ایم، به همین اندازه مختصر بسنده می كنیم.
پی نوشت ها:
1. المصنف نگارش ابن ابی شیبه: 12/78، شماره حدیث 12167.
2. المصنف نگارش ابن ابی شیبه: 12/78، شماره حدیث 12167.
3. المصنف نگارش ابن ابی شیبه: 12/78، شماره حدیث 12167.