آیا موکل و همزاد نوری وجود دارد؟

اساسا چیزی به نام همزاد وجود ندارد و در متون دینی از آن خبری نیست . البته برخی كلمه همزاد را در مورد ((جن )) به كار می برند. این استعمال هر چند درست نیست ; ولی جن وجود واقعی دارد و قرآن مجید و روایات با صراحت تمام به وجود آن گواهی می دهند. نسبت به این كه از چه زمان و چگونه مسئله همزاد شایع شده است , اطلاع دقیقی نداریم ; لیكن احتمال می دهیم این مسئله از خرافات باستانی و عقاید پیش از اسلام باشد.
در هر صورت برخی گفته اند مقصود از همزاد، موجودی به نام جن می باشد به این معنا که غیر از انسان ها، موجودات دیگری به نام «جن ها» وجوددارند که در ردیف انسان ها و کنار آنها از آن یاد می شود نه آن که هر انسانی یک همزادی در باطن خود و یا در سایه خود داشته باشد. در عالم هستى برخى از موجودات غیرمحسوس‏اند و با حواس طبیعى و عادى، قابل درك نیستند. یكى از این موجودات «جن» است. جن كه در اصل معنا و مفهوم «پوشیدگى» دارد، از چشم انسان پوشیده است. قرآن وجود این موجود را تصدیق كرده و سوره‏اى به نام «جن» نیز در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از این موجود به «جانّ» نیز یاد مى‏شود.0
ماهیت و حقیقت این موجودات، چندان براى ما روشن نیست؛ ولى از پاره‏اى آیات و روایات مى‏توان به برخى از مشخصات این موجود دست یافت، از جمله:
1 - از آتش آفریده شده و خلق آن پیش از خلق انسان است.حجر/ 27 - الرحمن/ 15.
2 - جن نیز مانند انسان مكلف و مسؤول است.ذاریات/ 56.
3 - دسته‏اى از آنها مؤمن و گروهى كافر، عده‏اى از آنها نیك‏كردار و برخى از آنها زشت‏كردارند.جن / 11 و 14 و 15 - احقاف / 31.
4 - بعضى از آنها مرد و مذكر و پاره‏اى دیگر زن و مؤنث هستند و تولید نسل نیز مى‏كنند.جن/ 6.
5 - آنها زندگى مى‏كنند و مى‏میرند.احقاف / 18. نگا: المیزان، ج 20، ص 41.
6 - داراى شعور و اراده‏اند و مى‏توانند با سرعت حركت كنند. مانند قصه حضرت سلیمان و تخت بلقیس، ملكه سبا.نمل / 39 - 38.
7 - مسخّر انسان مى‏گردند. البته در قرآن در این خصوص، تنها به قضیه حضرت سلیمان اشاره شده است كه علاوه بر پرندگان، وحوش و انسان‏ها، جن‏ها نیز در اختیار و به فرمان حضرت سلیمان بودند.نگا: نمل / 17 تا 39 - سبأ / 14 - 12 - انبیاء / 82.
8 - در روایات آمده است كه «جن مؤمن» براى پیامبران و امامان، مسخر مى‏شوند و خدمت مى‏كنند و كسانى كه به اذن الهى از ولایت تكوینى برخوردارند، مى‏توانند جنیان كافر را تحت فرمان خویش درآورند. نگا: معارف قرآن، ص 312 - 313.
9 - از پاره‏اى آیات قرآنى و روایات معلوم مى‏شود كه جنیان به پیامبر خداصلى الله علیه وآله وسلم ایمان دارند .