سؤال122: شیعیان کمک از کافر درمقابل بعثی ها را تقبیح کردند ولی علامه حلی میگوید این کار جایز است. این تناقض یعنی چه؟

سؤال122
علمای اهل سنت سرزمین حرمین فتوا دادند كه كمك گرفتن از كافران در مقابل بعثی های مرتد در حال ضرورت جایز است. شیعیان این كار را تقبیح كردند، در حالی كه علّامه حلی در كتاب منتهی الطلب فی تحقیق المذهب، نقل می كند كه شیعیان به جز طوسی همه بر این اجماع كرده اند كه كمك گرفتن از ذمیها برای جنگیدن با شورشیان جایز است. این تناقض یعنی چه؟
پاسخ
گردآورندۀ پرسشها نظرش به اشغال سرزمین حرمین بوسیلۀ نیروهای ائتلاف غربی و در رأس آنها امریكا، به بهانۀ سركوب كردن صدام و بعثیهای متجاوز به كویت است.
در این مورد برخی از علمای شیعه از این فتوا انتقاد كردند و گفتند: ‌از كافران نمی توان بر سركوب شورشیان كمك گرفت، و این مطلب یك نظریۀ فقهی است كه برخی از معترضان از شیعه گفته اند و این مطلب كوچكترین منافاتی با گفتار علّامه حلّی ندارد.
این فقیه بزرگ، كمك گرفتن از كافران ذمی را تجویز كرده است، نه هر كافری را، وبه اصطلاح تجویز كرده كه كافرانی كه تحت سلطۀ حكومت اسلامی هستند و جزیه می پردازند از اینها می توان برای سركوب شورشیان كمك گرفت، نه از كافران حربی و نه هر كافری كه كوچكترین اطاعتی از حاكم اسلامی ندارد، كجای این دو حكم با هم متناقض است كه این نویسنده می گوید: «این تناقض یعنی چه؟».
این، از نظر فقهی، و امّا قطع نظر از این مسأله، علمای حرمین كه مقصود از آنها همان سلفی های تكفیری (وهابیان) هستند، خود، عملاً دچار تناقض شدند. در این مورد، بعثیها را مرتد و خارج از اسلام می خوانند، همان افراد، در زمان اعدام همین صدام، اشك تمساح ریختند كه چرا رئیس مسلمان یك كشور عربی را شب عید قربان به قتل رسانده اند؟
حال چه كسی مرتكب تناقض شده است