سؤال118: شیعیان می گویند: پیامبر علی را به سكوت بعد از خویش دعوت كرده بود .

سؤال118
شیعیان می گویند: پیامبر علی را به سكوت بعد از خویش دعوت كرده بود و لذا به كشمكش نپرداخت، ولی در مورد اهل جمل و صفین نبرد كرد، قبل از همه باید بر ظالم اوّل شمشیر كشید، نه بر چهارم!
پاسخ
امیرمؤمنان پاسخ آن را در یكی از سخنان خود بیان كرده است و آن این كه چرا روز نخست اقدام به اخذ حق خود نكرد، ولی پس از گزینش و یار و یاور پیدا كردن، با مخالفان درافتاد؟
پس از درگذشت پیامبر شرایط آن چنان حساس بود كه زمینۀ فروپاشی اصل اسلام مطرح بود، و در آن شرایط صحیح نبود امام علم مخالفت برافرازد، و خود امام در یكی از نامه های خود در نهج البلاغه (نامه بیست و ششم) بر آن تصریح كرده است. از این گذشته، پس از رحلت رسول خدا یار و یاور امام برای قیام كافی نبود، در حالی كه پس از قتل عثمان، خون غیرت در عروق انصار و مهاجر و تابعان به جوش آمد و با چشم خود، دیدند كه اسلام از مسیر واقعی خود، در آمده و تنها كسی كه می تواند آب رفته را به جوی بازگرداند، همان امیر مؤمنان است.
در این شرایط، حجت بر امام تمام شد، و برای وحدت كلمه و اجرای عدالت، قیام كرد و در مدت خلافت خود، توانست حكومت نبوی را بازسازی كند، و لذا در یكی از خطبه های خود چنین می گوید:
«لولا حضور الحاضر وقیام الحجّة بوجو الناصر و ما أخذ الله علی العلماء ألا یقارّوا علی كظّة ظالم و لا سغب مظلوم...».(1)
«اگر گرد هم آمدن افراد و پیدا شدن یار و یاور كه حجت به وجود آنها تمام شد و عهدی كه خدا از علما و دانشمندان گرفته تا بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم راضی نشوند … من ریسمان خلافت را بر گردن آن می افكندم و…».
پی نوشت ها:
1. نهج البلاغه، خطبه3.