سؤال96: می گوید: شیعه همواره یاور دشمنان از قبیل یهودیان و نصاری و مشركان بوده اند، آنها با مغولها همكاری كردند و بغداد سقوط كرد

پاسخ
شیعه، پیرو علی بن ابی طالب است كه ریشۀ یهود را در شبه جزیرۀ عربستان كند و باب خیبر را به امر الهی از جای به درآورد و قلعه را گشود و شكست قطعی یهود را در تاریخ رقم زد.
هیچگاه شیعه با یهود و نصاری همراه نبوده و در گذشته یادآور شدیم دولتهای شیعی مرزبانان كشور پهناور اسلامی بودند كه این مرز و بوم را از هجوم دشمنان خارجی مانند یهود و نصاری حفظ می كردند. امّا اینكه شیعه سبب سقوط بغداد شده باشد، حاكی از بی اطلاعی از تاریخ و یا لاابالیگری در ادعا و داوری است. در اینجا به یك قطعۀ تاریخی كه حاكی از پایه درایت خلافت عباسی است! اكتفا می كنیم.
دقت در این نقطه تاریخ كه خوشبختانه آن را ابن كثیر، شاگرد ابن تیمیه نقل كرده می تواند درس آموز باشد.(1)
دشمن بر دروازه و خلیفه مشغول...
ابن كثیر در تاریخ خود می نویسد:
سربازان مهاجم مغول دارالخلافه بغداد را محاصره كردند و پیوسته با پرتاب تیر ساكنان آن را هدف قرار می دادند، حتی تیری به یكی از كنیزان خلیفه كه مشغول رقص در برابر وی بود، اصابت كرد و او را كشت. این كنیز بسیار مورد علاقۀ خلیفه بود. وقتی كنیز درگذشت، خلیفه سخت ناراحت شد، و فریاد كشید.(2)
كشور كه زمامدار آن در سخت ترین لحظات، از دشمن غفلت ورزد و خود را با رقص كنیزی مشغول سازد، جز سقوط سرنوشتی نخواهد داشت و منظور از این كه سقوط خلافت عباسی یك سنت الهی بوده، این است كه عوامل سقوط آن به دست خود افراد فراهم شده بود.
مطالعۀ تاریخ مسلمانان در قرون پیش از تسلّط مغول نشان می دهد كه پیوسته ترك تازی و غلبۀ امیری بر امیر دیگر كشور را فراگرفته بود، گویی امیران كشور و فرمانروایان تحت امر خلیفه، هدفی نداشتند جز این كه مناصب و پست های كشور را از دست یكدیگر بربایند، بدون این كه در فكر دشمن خارجی باشند، كه یكی پس از دیگری در كمین اسلام نشسته بودند و خلیفه نیز مشغول عیش و نوش بود.
فراموش نفرمایید مفتی سلفی «عبدالعزیز بن باز» منادی صلح با اسرائیل بود، صلح با اسرائیل را بسان صلح پیامبر با قریش در حدیبیه می دانست، در حالی كه پیامبر با مردم مكه از سر قدرت و عزت صلح كرد نه از سر ضعف و ذلت، و فرمود: ‌به خدا سوگند اگر آنان از صلح اباء كنند با آنان می جنگیم و آنان را در هم می-كوبم.(3)
اكنون سؤال می كنیم همان كشورهای به اصطلاح اسلامی كه شما سنگ آنها را به سینه می زنید، روابط بسیار نزدیك با صهیونیستها ندارند؟ و در طول 60 سال گذشته چه گام مهمی در راه جلوگیری از جنایتهای اسرائیل و تجاوزات آن به كشورهای مسلمان اهل سنت برداشته اند؟
در اشغال افغانستان و عراق چه كسانی با متجاوزان همكاری كردند و پایگاه های هوایی خود را در اختیار بمب افكنهای ویرانگر آنها گذاشتند.
آیا در تاریخ مبارزه با صهیونیسم جز شیعه كسی توانسته داغ شكست را بر پیشانی متجاوزان اسرائیلی بنهد؟ آیا جز امام خمینی كسی این نظریه را مطرح كرده است كه اسرائیل یك غدّۀ سرطانی است و باید از بین برود؟
بزرگترین مفتی سلفی، بن باز، منادی صلح با اسرائیل بود و فتوای او در این مورد منتشر شد و فقط علمای شیعه بودند كه نقد مؤدبانه ای بر فتوای او نوشتند ولی در مقابل، مفتیان شما كه هم اكنون هم در قید حیاتند اعلام كردند كه حتی دعا كردن برای پیروزی رزمندگان شیعه حزب الله بر اسرائیل متجاوز، جایز نیست!!
چشم باز و گوش باز و این عمی حیرتم از چشم بندیِِّ خدا!
پی نوشت ها:
1. علاقه مندان به شناخت علل سقوط بغداد به كتاب «راهنمای حقیقت»، ص63 تا 72 و «سقوط العباسیین» مراجعه فرمایند. متأسفانه كتاب اخیر به خاطر پرده برداری از یك رشته حقایق، در عربستان سوزانده شد و اجازه نشر پیدا نكرد.
2. البدایة و النهایة، ابن كثیر، ج13، ص200 به بعد.
3. صحیح بخاری كتاب شهادات، باب ما یحرز من الشروط فی الاسلام، ج3، ص253-255؛ مسند احمد:31، ص243، حدیث