سؤال88: یاران پیامبر هر امتی بهترین افراد آن امت می باشند، پس چرا یاران و اصحاب پیامبر ما را شما شیعیان كافر می دانید؟

ستنهای تكوینی و تشریعی شهادت می دهند كه یاران پیامبر هر امتی بهترین افراد آن امت می باشند، پس چرا یاران و اصحاب پیامبر ما را شما شیعیان كافر می دانید؟
پاسخ
گردآورنده همچنان دروغ ساختۀ خود را تكرار و آن را به اشكال مختلف بازگو می كند، و این كار را جایگزین ارائه مدرك برای اثبات این اتهام سنگین قرار می دهد.
ادعا كردن آسان است، ولی اقامۀ دلیل، مشكل می گوید:‌ اگر پیروان تورات پرسیده شود كه بهترین افراد امت شما چه كسانی هستند؟ خواهند گفت:‌ پیروان موسی، عجیب این است كه از پیروان تورات سؤال می كند و به رخ ما می كشد ولی از قرآن سؤال نمی كند كه قرآن درباره پیروان موسی چه می گوید؟ مگر غالب آنان در غیاب موسی مرتد نشدند؟ و به جای خداپرستی گوساله پرستی را پیشه نكردند؟
حضرت موسی زبده ترین افراد بنی اسرائیل را همراه خود به میقات برد ولی حضرت موسی آنان را، به خاطر لجاجت، سفیهان امّت نامید و فرمود: «أتهلكنا بما فعل السفهاء منّا»(اعراف/155) قرآن دربارۀ پیروان دست اوّل حضرت موسی فرموده است:« وأشربوا فی قلوبهم العجل بكفرهم»(بقره/93) «دلهای آنان بر اثر كفر و بی ایمانی با محبت گوساله آمیخته شد».
شگفت اینجاست خدا همین پیروان دست اول را یكجا نكوهش می كند و می فرماید: «و لقد جاءكم موسی بالبیّنات ثم اتّخذتم العجل من بعده و أنتم ظالمون»(بقره/92).
«موسی با آن همه معجزات به سوی شما آمد ولی شما در غیبت او گوساله را انتخاب كردید، در حالی كه ستمگر بودید».
حالا روشن نیست كه چرا این فرد سلفی از پیروان حضرت موسی جانبداری می كند!
می گوید از پیروان انجیل پرسیده شود كه بهترین افراد امّت شما چه كسانی هستند، می گویند: ‌یاران عیسی.
شگفتا پیروان انجیل، در انجیل می خوانند كه یكی ازهمان حواریون عیسی (یهودای اسخریوطی) بود كه جایگاه او را به دشمنان نشان داد تا او را دستگیر و مجازات كنند.(1)
به هر حال قانون تكوین بر خلاف ادعای او گواهی می دهد، زیرا بشر پیوسته در حال تكامل بوده، و شخصیتهای والایی را در طول زمان در دامان خود پرورش می دهد. خداوند در این مورد می گوید:
«یا أیّها الّذین آمنوا من یرتدّ منكم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبّهم و یحبونه أعزّة علی المؤمنین أعزّة علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم»(مائده/54)
«‌ای كسانی كه ایمان آورده اید، هر كس از شما از آیین خود باز گردد، خدا گروهی را می آورد كه آنها را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران سرسخت و نیرومندند. آنها در راه خدا جهاد می كنند و از سرزنش هیچ ملامت گری هراس ندارند. این فضل خداست كه به هر كس بخواهد می دهد».
ما از این گردآورنده سؤال درخواست می كنیم تفاسیر اهل سنت را در مورد این آیه مطالعه كند تا روشن شود كه آیندگان بهتر از یاران دست اوّل پیامبر بودند. شگفت اینجاست كه این آیۀ قرآن صریحاً نوعی خبر از ارتداد گروهی از مؤمنان می دهد، و آیات دیگری نیز بر زمینه ارتداد گواهی می دهند چنانكه می فرماید:
« وما محمّد الّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم علی أعقابكم و من ینقلب علی عقبیه فلا یضرّ الله شیئاً و سیجزی الله الشاكرین»(آل عمران/144).
«محمد تنها فرستادۀ خداست كه پیش از او نیز فرستادگانی آمده اند. اگر او بمیرد یا كشته شود آیا شما به گذشتۀ خویش باز می گردید؟ و هر كس به عقب باز گردد به خدا زیانی نمی رساند و خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد».
پی نوشت ها:
1. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ص4،ط تبریز.