سؤال83: کدام یک از روایات دربارۀ نام مادر و زمان تولد و سن حضرت مهدی هنگام ظهور، محل آن حضرت و مدت غیبت وحکومت ایشان صحیح است؟

سؤال83
روایاتی مختلفی را دربارۀ نام مادر و زمان تولد و سن حضرت مهدی در هنگام ظهور، محل آن حضرت و مدت غیبت و مدت حکومت آن حضرت گردآوری کرده و می پرسد، کدام یک از اینها صحیح است؟
پاسخ
مسآله حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف و این که در برهه ای از زمان، فردی از خاندان پیامبر از نسل حسین ظهور خواهد کرد، و جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد، یکی از مسلمات عقاید اسلامی است، خوشبختانه محدثان اهل سنت کتابهای ارزنده ای دربارۀ حضرت مهدی به نگارش درآورده اند و اخیراً در عربستان سعودی کتابی به نام «بین یدی الساعة» منتشر شده و حق مطلب را ادا کرده است.
از نظر شیعه، ونیز از نظر بیش از چهل تن علمای بزرگ اهل سنت، مهدی فرزند امام عسکری دیده به جهان گشوده، و مدتی در دامان آن حضرت پرورش یافته و پس از رحلت حضرت غیب نموده است.
و امّا خصوصیات زندگی آن حضرت، که جنبۀ اعتقادی ندارد، چندان مهم نیست، خواه نام مادرش نرجس باشد یا ریحانه یا سوسن، در این اعتقاد تزلزلی ایجاد نمی کند، و همچنین بقیۀ پرسشها که در آنجا مطرح کرده است.
آنچه قطعی است اینکه حضرت در همین جهان زندگی می کند، جایگاه خاصی ندارد و اگر هم باشد، زندگی او در آنجا پیوسته نیست. و اگر در برخی از ادعیه آمده است:‌ ای کاش می دانستم کجا هستی؟ در کدام زمینی یا در کدام... آیا در رضوی هستی یا در ذی طوی یا غیر آن؟ همه اینها یک نوع اظهار علاقه به آن حضرت است، نه اینکه حضرتش در این نقاط به سر ببرد.
شگفت اینجاست که گردآورندۀ پرسشها، دعای ندبه را تحریف کرده، چیزهایی هم بر آن افزوده است، مانند پس ازجمله «أبرضوی أم غیرها أم ذی طوی» چند نقطه گذارده و این جمله ها را آورده :«أم فی الیمن بوادی شمروخ أم فی الجزیرة‌الخضراء» بر این امانت در نقل باید آفرین گفت!!
خلاصه اصل عقیده که مورد اتفاق تمام فرق و مذاهب و علمای شیعه است، مطلبی است و فروع و شاخه ها که جنبۀ اعتقادی ندارد، مطلب دیگر است: باید موضوع نخست را از موضوع دوم جدا ساخت.
عین این مطلب در معراج پیامبر وجود دارد. اصل معراج مسلّم است و بخشی از روایات آن متواتر، امّا قسمتهای دیگر آن که به صورت اخبار آحاد نقل شده اند، ارتباطی به عقیده ندارند و نمی توان به خاطر مشکلات آنها در اصل معراج تردید کرد.