سؤال70: شیعیان می گوینددر قرآن، امامت علی بیان شده ولی اصحاب آن را پنهان کرده اند، پس چرا، روایات در این مورد را پنهان نکردند؟

سؤال70
شیعیان ادعا می کنند که در قرآن به صراحت، امامت علی بیان شده ولی اصحاب آن را پنهان کرده اند، پس چرا اصحاب، روایاتیکه با آنها بر امامت علی استدلال می شود، مانند حدیث منزلت «أنت منّی بمنزلة هارون من موسی الّا أنّه لا نبیّ بعدی»(صحیح مسلم، 3404) پنهان نکرده اند؟
پاسخ
در این سؤال، اتهامی به شیعه بسته که شیعه می گوید آیاتی از قرآن که به صراحت در آنها امامت علی بیان شده، پنهان شده است.
اکنون سؤال می کنیم:‌ کدام شیعه می گوید: چنین آیاتی در قرآن بوده و اصحاب پنهان کرده اند؟ پیداست که نظر، شبهه افکنی است و الّا هیچ مدرکی برای این ادعا، ارائه نمی کند.
ما به روشنی یادآور می شویم در کتب عقایدی شیعه چنین ادعایی نیست. آری آیاتی در قرآن وارد شده که شأن نزول آنها، امامت علی است نه اینکه نام علی در آیه بوده حذف شده است. اینک به رؤوسان آیات اشاره می کنیم:
1. «انّما ولیّکم الله و رسوله والّذین آمنوا الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون»(مائده/55)
2. «یا ایّها الرّسول بلّغ ما أنزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله یعصمک من الناس»(مائده/67)
3. «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً»(مائده/3)
4. درباره عصمت علی و فرزندانش آیاتی مانند:‌«انّما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیراً»(احزاب/33)
5. «وقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نسائنا و نسائکم ثمّ نبتهل فتجعل لعنة الله علی القوم الکاذبین»(آل عمران/61)
خوشبختانه آفتاب حقیقت، هیچگاه در پس ابرهای تیره و تار، پنهان نمی ماند، و شأن نزول این آیات را انبوهی از محدثان و مفسران دربارۀ خاندان رسالت نوشته اند.
البته ممکن است گروهی، این شأن نزولها را انکار کرده باشند، ولی هرگز نتوانسته اند به طور کامل حقیقت را پنهان کنند.