سؤال52: آیا خداوند نور خودش را با نشر اسلام کامل گردانید یا با دادن ولایت و خلافت به اهل بیت؟

سؤال52
شیعه در مورد فرموده الهی که می فرماید: «یریدون لیطفؤوا نور الله بأفواههم والله متم نوره...» می گوید:‌خداوند امامت را کامل می گرداند، و «نور»‌ امامت است. آنگاه سؤال می کند: آیا خداوند نور خودش را با نشر اسلام کامل گردانید یا با دادن ولایت و خلافت به اهل بیت؟
پاسخ
این مطلب را از کافی، ج1، ص149 نقل می کند در حالی که در کافی چنین مطلبی در این صفحه و صفحات قبل و بعد چنین نیست، و آن حاکی از آن است که ایشان اصلاً به کتابها مراجعه نکرده و به قول خود از سایتها جمع آوری کرده است. این حدیث در بحارالانوار، ج23، ص 318 آمده است و معنی حدیث معلوم است. مقصود نشر اسلام است ولی اسلام اصولی دارد و فروعی، و خلافت اوصیای الهی از اصول اسلام است. و وظایف پیامبر با امامت اوصیا تکمیل می شود، زیرا اگر نظامی را پدید بیاورد، امّا برای ادامه آن طرحی نریزد، مسلّماً، وظایف به نحو اکمل صورت نگرفته است، و لذا در روز غدیر پس از نصب امیر مؤمنان به خلافت و به تعبیر امروز تعیین معمار اسلام پس از خویش، آیه «أکملت لکم دینکم» فرود آمد(1)، بنابراین امامت اهل بیت بخشی از آن نوری است که خداوند اکمال آن را وعده داده است.
پی نوشت ها:
1. نزول آیه«اکمال» را در غدیر خم از 16 محدث و مفسر سنی نقل کرده است به الغدیر، ج1، ص 230-238 مراجعه بفرمائید.