سؤال48: ولایت علی بن ابی طالب و فرزندانش رکنی از ایمان است چرا این رکن در قرآن به صراحت نیامده است؟

پاسخ
« دست حق دیدی ولی نشناختی»، اگر آیات قرآن را به دقت می خواندی و خود را از عقاید موروثی بالاخص در لباس وهابیّت آزاد می کردی قطعاً آیات ولایت بر تو مخفی نمی ماند.
قرآن مجید، ولایت علی را در آیۀ یاد شده زیر بیان می کردند:‌
«انّما ولیکم الله و رسوله والّذین آمنوا الّذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزّکاة‌ و هم راکعون»(1) خوشبختانه نزول این آیه را بسیاری از محدثان و محققّان اهل سنت، درباره علی نقل کرده اند که تعداد آنان به 66 نفر می رسد، و در میان آنان نه نفر از صحابه، نزول آیه را در حق امام نقل کرده اند.
و چون هدف در اینجا اختصار است، در این مورد شما را به کتاب شریف «الغدیر» ارجاع می دهم.(2)
از این گذشته، چرا احادیث متواتر و متضافر پیامبر را درباره ولایت علی نادیده می گیرید مانند 1. حدیث غدیر، 2. حدیث منزلت، 3. حدیث «انّ علیّاً منّی و أنا منه و هو ولیّ کلّ مؤمن من بعدی»(3) و دگیر نمونه های فراوان آن.
این که می گوید نماز و زکات در قرآن آمده است، ولی شرح و تفصیل آن نیز در قرآن آمده است؟ هر چه پاسخ بگوید ما نیز درباره امامت و ولایت همان را می گوییم.
گذشته بر این به چه دلیل هر چه رکن باشد باید در قرآن وارد شود، شما می گویید «قرآن قدیم» است و هر کس بگوید «قرآن حادث» است کافر می شود، پس چرا این رکن در قرآن نیامده است.
پی نوشت ها:
1. مائده/55.
2. الغدیر، ج3، ص 156-162.
3. سنن ترمذی: 5/632، حدیث 3712، مستدرک حاکم: 3/110، مصنف ابن ابی شیبه:6/371، حدیث 32082 و ص 375، حدیث 32110.