سؤال25: اگر امام دوازدهم به خاطر ترس از ستمگران در غار پنهان شده است اکنون با برپایی دولت ایران چرا ظهور نمی کند؟

سؤال25
شما می گویید علت پنهان شدن امام دوازدهم در غار، ترس از ستمگران است. این نظر اکنون با برپایی دولت ایران برطرف شده است، چرا امام ظهور نمی کند؟
پاسخ:
نخست از گردآورندۀ پرسش ها می پرسیم در کدام کتاب و سخنرانی شیعه گفته است که حضرت مهدی(عج) در غار پنهان شده؟ آیا این راه امانتداری و روش علمی است که نسبت های ناروایی را به جمع عظیمی از امت اسلام بدهید و بعداً جواب بخواهید؟
و امّا سرداب منسوب به حضرت، آنجا معبد و عبادتگاه حضرت بوده، و از همانجا خدا او را از چشمها پنهان داشت، چنان که حضرت مسیح را در همان نقطه ای بود از دیدگاه پنهان ساخت و هم اکنون زنده است، و امّا اینکه چرا ظهور نمی کند در حالی که نظامی مانند نظام جمهوری اسلامی پیشتیبان اوست حاکی از آن است که گوینده از فلسفۀ غیبت آن حضرت آگاه نیست. فلسفۀ غیبت آن حضرت، تنها ترس از ترور نیست بلکه شرایطی دارد که تا آن شرایط فراهم نشود ظهور او رخ نمی نماید. اینک آن شرایط به صورت اجمال:
1. آمادگی روانی در ملت ها: مردم جهان باید برای اجرای اصول اخلاقی و دینی، تشنه و آماده گردند و تا زمانی که مردم جهان چنین تشنگی نداشته باشند عرضۀ هر نوع برنامۀ مادّی و معنوی مؤثر نخواهد بود. امام باقر می فرماید: ‌روزی که قائم آل محمد قیام کند، خدا دست خود را بر سر بندگان می گذارد و در پرتو آن خردها را کامل می کند و شعور آنان به بالاترین حد خود می رسد.(1)
2. تکامل علوم و فرهنگ های انسانی: برای برقرار ساختن یک حکومت جهانی الهی، بر اساس عدل و داد، نیاز به پیشرفت علوم و دانش های مادی و فرهنگ اجتماعی است.
3. تکامل وسایل ارتباط جمعی: چنین حکومتی نیز به وسایل پیشرفتۀ ارتباط جمعی دارد بتواند مقررات و احکام و رهنمودهای خود را در مدت کوتاهی به سراسر جهان برساند.
4. پرورش نیروهای انسانی: از همۀ اینها بالاتر، رسیدن به چنین هدفی و پی ریزی چنین انقلابی به کادرهای پرتوان و کارآموزده نیز دارد که در واقع موتور محرک این انقلاب را تشکیل می دهد و فراهم آمدن چنین افراد پاکباخته و فداکار و ورزیده به زمان نیاز دارد.
مسألۀ مهدویت از مسائل مسلم و روشن و مورد اتفاق همۀ مسلمانان است، و احادیث آن در حدّ تواتر است، و از نظر سلفی ها، مهدویت یکی از عقاید اسلامی است ما نیز می پرسیم چرا با وجود مسلمانان و دولت های اسلامی در قرون متمادی هنوز ظهور نکرده است بنابراین متأسفانه این فرد کودک گونه، نه از نظریات بزرگان مکتب خود آگاهی دارد و نه کتابی را در این زمینه خوانده است.
پی نوشت ها:
1. کافی، کتاب العقل، ج 1، ص 25، حدیث21.