سؤال13: چرا صحابه ای که در غدیر خم حاضر بودند و با علی به خلافت بیعت کردند، در مقابل غصب خلافت او توسط دیگران اعتراض نکردند؟

پاسخ:
حقا که این شخص کوچکترین مطالعه ای در این مورد ندارد. او از کجا میگوید که صحابه اعتراضی نکردند.
از آنجا که هدف گزیده گویی و خلاصه نویسی است، نمی توانیم تعداد مناظرات و احتجاجات و اعتراضاتی که بر نادیده گرفتن حق علی انجام گرفته است در این جا منعکس کنیم.
کافی است در این مورد کتاب گرانسنگ الغدیر را مطالعه فرمایید در آنجا 22 مناظره و احتجاج و انتقاد از صحابه و تابعان نقل کرده است.(1)
شیرین تر آن که روزگاری که رابطۀ معاویه با عمرو بن عاص تیره شد، عمرو در جواب نامۀ معاویه نوشت: ویحک یا معاویه. ...وقال[رسول الله] فی یوم غدیر خم: «ألا من کنت مولاه فعلیّ مولاه، اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله».(2)
گذشته از این: گردآورنده سؤالها تصور کرده که صحابه هیچ گاه از فرمان پیامبر تخلف نمی کردند، در واپسین روزهای عمر خود، فرمود:‌ قلم و کاغذ بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که گمراه نشوید، گروهی با دستور حضرت مخالفت کردند.(3)
موارد مخالفت صحابه با دستور پیامبر فزون تر از آن است که در این جا منعکس شود.
پی نوشتها:
1. الغدیر، ج1، ص327-422.
2. مناقب، خوارزمی، ص199، حدیث240.
3. صحیح بخاری، حدیث 114.