ام المؤمنین میمونه

میمونه دختر حارث بن حزن هلالی. او ابتدا مسعود ثقفی بود، وی او را طلاق داد و سپس همسر ابورهم بن عبدالعربی از بنی عامر بن لوی شد.
وی با ابورهم زندگی کرد تا این که ابورهم از دنیا رفت. در سال هفتم هجری در ماه ذیقعده که پیامبر (ص) و یارانش برای عمره مفرده به مکه سفر نمودند، پیامبر(ص) با وساطت عباس بن عبدالمطلب وی را با مهریه چهارصددرهم به عقد خود درآورد، میمونه خواهر زن عباس عموی پیامبر بود و او پیشنهاد این ازدواج را داده بود.
بر اساس پیمان صلح حدیبیه پیامبر(ص) بیش از سه روز نمی توانست در مکه بماند، روز سوم سپری شد و آنان گفتند که دیگر نمی توانید در مکه بمانید. پیامبر و یارانش برگشتند و ابورافع به دستور پیامبر(ص) میمونه را با خود به مدینه آورد. اسم میمونه «بره» بود که رسول خدا بعد از ازدواج با وی نامش را به میمونه تغییر داد. این آخرین ازدواج پیامبر (ص) بود.
در سال وفات میمونه اختلاف است؛ مشهور است که وی در سال 51 هجری قمری در منزل «سرف» در بازگشت از سفر حج وفات نمود و در همان جا به خاک سپرده شد. اما برخی دیگر می گویند که وی سال 61 هجری و در سن هشتاد و یک سالگی درگذشت. (28)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. JOHN Daven Port .