ام المومنین صفیه

صفیه دختر حُیَّی بن اخطب از یهودیان بنی نضیر و از نوادگان هارون برادر موسی بن عمران(ع) بود. مادرش نیز بره دختر سموءال از طایفه بنی قریظه بود.
وی نخست به عقد سلام بن مشکم در آمد و سپس از او طلاق گرفت و به عقد کنانة بن ربیع ابن ابی الحقیق از یهودیان بنی نظیر درآمد. کنانه در ماه صفر سال هفتم هجری در جنگ خیبر به دست مسلمانان کشته شد.
پس از جنگ، خیبریان به اسارت مسلمانان در آمدند و صفیه نیز جزو اسیران جنگی قرار گرفت و سهم غنیمتی رسول خدا شد .حضرت وی را آزاد کرد و سپس به عقد خویش درآورد.
دربارة این ازدواج گفته اند که حضرت در صورت صفیه آثاری از کبودی مشاهده نمود و علت را از وی پرسید. وی در پاسخ گفت: شبی در خواب دیدم، ماهی از مدینه آمد و بر دامن من نشست. خواب را برای شوهرم بیان کردم وی برآشفت و سیلی محکمی بر صورتم نواخت و گفت: آرزو داری همسر پادشاهی شوی که در مدینه ظهور کرده است.
این اثر آن سیلی است. پیامبر(ص) در پاسخ فرمود: اگر مسلمان شوی آزادت می کنم و همسر خودم قرار می دهم و اگر مسلمان نمی شوی آزادت می کنم و به قبیلة خودت باز می گردانم. وی مسلمان شد و پیامبر(ص) او را آزاد کرد و با وی عقد ازدواج بست.
وی در سال 50 یا 52 هجری در مدینه درگذشت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. (27)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. سوره احزاب، آیه 52.