ام المؤمنین زینب بنت خزیمه

وی دختر خزیمه بن حارث هلالی بود که در جاهلیت او را «ام المساکین» (مادر بیچارگان) می خواندند، چون به فقیران و مسکینان نیکی و مهربانی فراوان می نمود. زینب پیش از آن که به همسری رسول خدا (ص) در آید، چند شوهر کرده بود که در کتاب های تاریخی «عبدالله بن جحش اسدی»، «طفیل بن طفیل حارث مطلبی» و «عبیدة بن حارث» به عنوان شوهران وی معرفی شده اند.
برخی نوشته اند که وی پیش از ازدواج با رسول خدا (ص) همسر عبیدة بن حارث مطلبی بود که در جنگ بدر شهید شد. (19)
برخی دیگر نیز او را پیش ازازدواج با پیامبر(ص) همسر عبدالله بن جحش اسدی دانسته اند که او هم در جنگ احد شهید شد.
در هر حال، در اول سال چهارم هجری، رسول خدا(ص) با مهریه چهارصد درهم با وی ازدواج نمود. ولی او پس از دو یا سه ماه دارفانی را وداع گفت. برخی هم ازدواج او را در سال سوم هجری و مرگ او را پس از هشت ماه در ربیع الاول سال چهارم هجری در مدینه دانسته اند. (20)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. سیرة النبویه، ج 1، ص 243.
20. طبقات، ج 8، ص 96 ـ 100.