ام المؤمنین خدیجه طاهره

خدیجه دختر خویلد فرزند اسد بن عبد عزی است که پدرش از بزرگان قریش بود و قبل از عام الفیل چهارم فوت کرد و مادرش فاطمه دختر زائدة بن اصم از بنی معیص بن عامر بن لوءی .
در جاهلیت آن حضرت را «طاهره» می نامیدند و چون فرزندی به نام «هند» آورد، وی را «ام هند» می خواندند.
رسول گرامی اسلام (ص) پس از ازدواج وی را «کبری» خواند.
خدیجه کبری پانزده سال پیش از (عام الفیل) متولد شد (3) و پیش از ازدواج با پیامبر(ص)، دوبار ازدواج نمود؛ یک بار با «ابوهاله، هند بن نباش بن زراره» که حاصل آن دو فرزند شد. (پسری به نام «هند» و دختری به نام «هاله» بود. و دیگر بار با «عتیق بن عائذ بن عبدالله مخزومی» ازدواج نمود که ثمره آن دختری به نام «هند» بود. (4)
خدیجه پس از مرگ شوهر اموال فراوانی بدست آورد تا آنجا که قریشیان با مال التجاره وی به تجارت می پرداختند.
پیامبر اسلام(ص) که بیست و چهار سال از بهار عمرش نگذشته بود، با مال التجاره خدیجه به منطقة شام سفر کرد. خدیجه غلامش «میسره» را به همراه «امین قریش» می فرستد و پس از بازگشت کاروان، مقدمات ازدواج این دو فراهم می شود. پیامبر بیست و پنج ساله با خدیجه چهل ساله پیوند زناشویی منعقد می کند. مهریه حضرت خدیجه در این ازدواج 20 شتر جوان بود. حاصل این ازدواج شش فرزند چهار دختر به نامهای «ام کلثوم»، «رقیه»، «زینب» و «فاطمه (س)»، و دو پسر به نام های «قاسم» و «عبدالله» ملقب به طیب و طاهر است.
خدیجه بیست و پنج سال با رسول خدا (ص) زندگی نمود که حدود ده سال از آن در زمان رسالت آن حضرت بود. خدیجه با تمامی توان و کوشش و با همه مال و ثروت به حمایت از پیامبر(ص) برخواست و سرانجام در سن شصت و پنج سالگی، در روز دهم رمضان سال دهم بعثت، پس از حصر اقتصادی قریشیان، جان به جان آفرین تسلیم نمود و در «جیحون» مکه به خاک سپرده شد. (5)
عایشه نقل کرده است که پیامبر(ص) همواره از خدیجه به نیکی یاد می کرد و من از این نیک نامی خدیجه ناراحت می شدم و به پیامبر (ص) می گفتم خدیجه پیرزنی بیش نبود، خداوند عالم بهتر از او نصیب تو نمود. پیامبر(ص) از این حرف دلتنگ شد و فرمود: نه به خدا قسم هیچ کدام از شما از خدیجه بهتر نیستند؛ در هنگامی که تمامی مردم کافر بودند، مرا تصدیق نمود. او ثروت خود را در اختیارم گذاشت و خداوند از بطن او فرزندانی به من عطا نمود. (6)
پیامبر(ص) فرمود: از میان زنان چهار زن به اوج کمال رسیدند که یکی از آن ها ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. طبقات الکبری، ابن سعد، ج 1، ص 132.
4. اسد الغابه، ج 5، ص 72؛ معانی الاخبار، صدوق، ص 79.
5. طبقات الکبری، ابن سعد، ج 8، ص 52 به بعد.
6. طبقات الکبری، ج 8، ص 52 به بعد؛ الاعلام زرکلی، ج 3، ص 145؛ الاصابه، ج 4، ص 339؛ سیره النبی، ج 1، ص 352.