چرا امام زین العابدین(ع) بیمار گردید ؟

در بار ه علل بیماری امام سجاد (ع) اختلاف است . برخی باور دارند که علت بیماری امام زین العابدین(ع) تنها در ایام حادثه عاشورا بود وعلتش شاید تقدیر الهی بود، برای این که امام سجاد(ع) زنده بماند و نسل امام حسین(ع) از این طریق حفظ شود،
همان گونه که در تاریخ ثبت شده است، این بیماری سبب نجات ایشان شد. چند بار تصمیم گرفتند حضرت را بکشند، اما چون بیماری او شدید بود گفتند: بیماری او را میکشد، چرا او را بکشیم.(1) حمید بن مسلم گوید: ما به اتفاق شمر بن ذی الجوشن در خیمه‏ها عبور میکردیم تا به علی بن حسین(ع) رسیدیم، دیدیم در شدت مرض در بستر غم و بیماری و ناتوانی خوابیده است، و با شمر جماعتی از رجاله بودند، گفتند: آیا این بیمار را بکشیم؟ من گفتم: سبحان اللَّه چگونه بی رحم مردمید. همین مرض او را خواهد کشت.
بدین وسیله شر ایشان را از آن حضرت برگردانیدم.(2) بر خی دیگر عقیده دارند که علت آن معلوم نیست از این رو در بر خی متون علت آن ذکر نشده است .: در کتب تاریخی ، بیماری امام سجاد(ع)را در کربلا ذکر کرده ، اما نوع بیماری و علّت آن را بیان نکرده اند.(3)
پی نوشت‏=
1 . مرتضی مطهری، حماسه حسینی، ج 1، ص 97 - 98.
2 . شیخ عباس قمی، منتهی الامال، ج 1، ص 399.
3.کشف الغمه ، بحار، ارشاد، قصه کربلا، منتهی الآمال و... دکتر سید جعفر شهیدی ، زندگانی علی بن الحسین (ع)ص 50به بعد.