اگر كسی در ماه مبارك رمضان به مسافرت برود و قصد ده روز كند, ولی بعد از چند روز كاری برای انسان پیش آید و مجبور شود برگردد,...

پرسش:
اگر كسی در ماه مبارك رمضان به مسافرت برود و قصد ده روز كند, ولی بعد از چند روز كاری برای انسان پیش آید و مجبور شود برگردد, وضعیت نماز و روزهء او چگونه است ؟
پاسخ:
اگر كسی در مسافرت قصد ده روز كرد و بعد از خواندن یك نماز چهار ركعتی (مثلاً نماز ظهر) از قصه خود به هر علّتی منصرف شد, تا مادامی كه در آن جا هست نمازش تمام است روزه اش را باید بگیرد.(1)

پی نوشت ها:
1. توضیح المسائل مراجع , ج 1 ص 746.