آیا شب‌ها و روز‌های ماه مبارك رمضان از نظر عبادت و فضیلت برابر هستند ؟

پرسش:
آیا شب‌ها و روز‌های ماه مبارك رمضان از نظر عبادات و فضیلت برابر هستند یا اینکه تا زمانی كه روزه هستیم، نفس‌های ما عبادت است و خواندن یك آیه پاداشش برابر یك ختم قرآن است؟

پاسخ:
آنچه در سؤال آمده، برخی از فضایل ماه مبارك رمضان است كه در خطبه شعبانیه پیامبر آمده و بسیار معروف است.
پیامبر در ابتدای خطبه می‌فرماید: "قد اقبل الیكم شهر الله؛ ماه خدا به شما رو آورده است" و سپس اشاره به فضایل ماه می‌كند، از جمله این كه نفس‌هاتان در این ماه،‌ تسبیح است.
از ظاهر روایت و خطبه برمی‌آید كه ثواب‌های ذكر شده،‌ مطلق است و اختصاص به روز یا شب ندارد. همچنین قرائت قرآن چه در روز این ماه عزیز باشد، یا در شب ثواب و پاداش بسیار دارد. به همین خاطر هم در روزهای این ماه، اعمال و دعاها وارد شده و هم در شب‌های این ماه،‌بلكه در شب‌ها اعمال بیشتری نقل شده است.
همچنین در همان خطبه شعبانیه، پیامبر می‌فرماید كه روزهای این ماه، بهترین روزها و شب‌ها، بهترین شب‌ها است.
البته نمی‌توانیم به طور قطعی داوری كنیم كه روز و شب دقیقاً مساوی باشند؛ زیرا در هر حال ، در روزهای این ماه، انسان در حال امساك و روزه است و از بسیاری از حلال الهی، به حكم خداوند پرهیز می‌كند و این حالت بسیار ارزشمند است.