تکلیف نماز و روزه کسی كه به دلیل ناآگاهى ،چند سال غسل اشتباهی و غلط انجام داده چیست ؟

چنین کسی باید آن مقدار از نمازهایى را كه یقین دارد با غسل اشتباه خوانده ، قضا نماید. در مورد روزه ها، چون جاهل به حكم و موضوع بوده ، روزه هایى كه گرفته صحیح است. و احتیاجى به قضا ندارد . ولى اگر ملتفت به مسئله بوده و یا احتمال مى داده كه این كار براى روزه ضرر دارد و از كسى نپرسیده، باید قضاى روزه ها را به جا آورد و كفاره نیز بدهد.(1)
پی نوشت :
[1] توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلة‌1659 و ذیل آن. و آیت الله خامنه ای ، اجوبه الاستفتاات ،س 529 و آیت الله مكارم، استفتاات جدید ج 2 س 306 .