پیشگفتار

در فرهنگ و معارف اسلامی آمده است که اساس و شالوده همه ادیان الهی و خط پیامبران از حضرت آدم ابوالبشر(ع) تا حضرت خاتم، پیامبر(ص) یکی است.
دراین باره قرآن می گوید:" ان الدین عندالله الاسلام ، همانا دین در نزد خداوند اسلام است." (1)
"قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله....
بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم .... " (2)
"شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیکم و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی...، آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود، و آن چه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم. (3)
این دینی که خداوند بزرگ برای هدایت بشر به وسیله پیامبران و بندگان برگزیده اش ، فرستاده است.
با شریعت پیامبر گرامی اسلام به پایان رسیده و دین اسلام ، دین جاودانی است.
این سخن از ضروریات دین اسلام است و تمامی مسلمانان در جاودانی بودن اسلام منقدد...
ما در این نوشتار به ذرک دو نوشته در این باره می پردازیم
1- دلایل خاتمیت و جاودانگی دین اسلام
2- نقد و بررسی درباره برخی از شبهات و پرسشهایی که در این باره بیان داشته شده است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشتها
1- آل عمران، 19
2- آل عمران، 63
3- شوری، 13