بنده بیماری معده دارم و نمی توانم روزه بگیرم ، می خواستم بدونم که به غیر از فطریه چه چیزی باید پرداخت کنم ؟

کسی که به دلیل بیماری نمی تواند، روزه بگیرد روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روزه 750 گرم ( معادل 250 تومان )نان به فقیر بدهد و اگر بعد از ماه رمضان بهبودی حاصل شد و توانست روزه بگیرد باید قضای روزه ها را بجا آورد وگرنه قضا بر او واجب نیست .