فضایل حضرت فاطمه (س) در منابع اهل سنت

‏فضایل حضرت فاطمه (س) در منابع اهل سنت
درباره فضایل و عظمت بزرگ بانوی اسلام و یگانه دختر باقی مانده از رسول خاتم (ص) حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا (س) چه در منابع شیعی و چه در منابع اهل سنت به فراوانی سخن گفته شده است. به قدری فضایل آن حضرت زیاد است که جای کوچکترین تردید و یا انکاری وجود ندارد.
ما ، در این نوشتار به ذکر برخی از فضایل بی شمار آن حضرت که در منابع اهل سنت موجود است. بسنده می کنیم.
آیه تطهیر و حدیث کساء
خداوند بزرگ وسبحان در قرآن مجید ، اهل بیت پیامبر (ص) را مطهر خوانده است فرمود: انما یریدالله لیذهب عنک الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً (115)
خداوند می خواهد که پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد.
مراد از اهل بیت که در این ایه ذکر شده است چه کسانی هستند؟
پاسخ این پرسش را در روایات اهل سنت می جوییم.
- واقدی در کتاب اسباب التزیل می نویسد که آیه تطهیر درباره پنج نفر نازل شد. این پنج نفر عبارتند از : پیامبر اسلام (ص) ، علی (ع) ، فاطمه (س) حسن (ع) و حسین (ع) (116)
- ابن حجر در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه می نویسد:
ام سلمه گفت: در خانه من این آیه تطهیر نازل شد. رسول خدا (ص) فاطمه، علی ، حسن و حسین (علیهم السلام) در این خانه بودند. پیامبر (ص) فرمود: هولاء اهل بیتی ، این عده اهل بیت من هستند. (117)
- حاکم حسکانی در کتاب شواهد التزیل لقواعد التفصیل می نویسد: وقتی که آیه و امر هلک بالصلاة وصطبر علیها(1-117)
نازل شد ، پیامبر اسلام (ص) در هر نمازی می آمد در جلوی درب خانه علی (ع) و فاطمه (س) و می فرمود: الصلاة رحمکم الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ... (118)
- ابن عساکر، در کتاب تاریخ دمشق در ترجمه امیرالمؤمنین علی (ع) از ابی سعید خدری می نویسد: پیامبر (ص)بعد از نزول آیه و أمرا اهلک بالصلاة و اصطبر علیها به مدت هشت ماه در هنگام نماز صبح می آمد در جلوی درب خانه علی (ع) و حضرت زهرا (س) و می گفت: الصلاة رحمکم الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً. (119)
- لخمی طبرانی در المعجم الکبیر آورده است: زینب بنت ام سلمه می گوید که رسول خدا (ص) درنزد ام سلمه بود که حسن، حسین و فاطمه –علیهم السلام – بر حضرت وارد شدند. حسن در یک سو و حسین در سوی دیگر پیامبر (ص) نشستند. و حضرت زهرا (س) نیز در میان این دو قرار گرفت. سپس پیامبر (ص) فرمود: رحمة الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. (120)
- حاکم نیشابوری در کتاب «مستدرک الصحیحین»، ترمذی در کتاب «سنن» و احمد بن حنبل در کتاب «مسند» می نویسد: درب خانه حضرت زهرا (س) می رفت و می فرمود: الصلاة یا اهل البیت . انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً (121)
- شمس الدین ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء می نویسد: و صح ان النبی (ص) جلل فاطمة و زوجها و ابنیها لکساء و قال اللهم اهل بیتی اللهم فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً ، درست است این خبر که پیامبر (ص) فاطمه (س) و دو فرزندش را در کسایی جمع کرد و گفت خداوندا اینها اهل بیت من هستند و رجس و پلیدی را از این عده به دور کن و اینها را پاکیزه گردان. (122)
- آیه مباهله
- ابن سعد در کتاب طبقات الکبری در ترجمه الحسین (ع ) می نویسد : در جریان مباهله با علمای نجران پیامبر (ص) دست فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام را گرفت و گفت اینها فرزندان من هستند. (123)
- حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک الصحیحین می نویسد:
وقتی که آیه مباهله نازل شد پیامبر (ص) علی ، فاطمه، حسن و حسین – علیهم السلام- را خواند و گفت: اللهم هولاء اهلی ، بار خدایا اینها اهل من هستند. (124)
- ازدواج الهی
بنا به نوشته بزرگان اهل سنت و جماعت ، ابوبکر برای خواستگاری حضرت زهرا(س) به نزد پیامبر (ص) رفت و پیشنهاد خویش را بیان نمود. رسول خدا (ص) فرمود: انتظربها القضاء، من در امر ازدواج فاطمه (س) منتظر فرمان خداوند هستم، ابوبکر این پاسخ را پاسخ منفی تلقی نمود.
عمر نیز به دیگر بار و به همین منظور به نزد رسول خدا (ص) رفت و مانند ابوبکر پاسخ منفی شنید.
سپس خانواده علی (ع) به آن حضرت پیشنهاد کردند که برای خواستگاری فاطمه (س) به نزد رسول خدا (ص) برود.حضرت رفت و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. (125)
ابن عباس گفت:
در هنگام زفاف فاطمه (سلام الله علیها) به علی (ع) ، پیامبر (ص) در جلوی فاطمه (س) و جبرئیل در سمت راست و مکائیل در سمت چپ و هفتاد ، هزار فرشته در پشت سر حضرت زهرا حرکت می کردند و این خیل ملایک تا طلوع فجر به تسبیح و تقدیس خداوند مشغول بودند. (126)
- فاطمه (س) محبوب ترین زنان در نزد رسول خدا (ص) است.
حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک آورده است : کان رسول الله (ص) اذا رجع من غزاة او سفراتی المسجد فصلی فیه رکعتین ثم ثنی بفاطمة ثم یأتی ازواجه ، رسول خدا (ص) وقتی که ا زجنگی و یا از سفری بر می گشت به مسجد می رفت و دو رکعت نماز می خواند سپس به نزد دخترش فاطمه می رفت و به او ثنا می گفت و سپس به نزد زنانش می رفت. (127)
ابن حجر در کتاب استیعاب از عایشه روایت کرده است که از او پرسیدند که ای الناس احب الی رسول الله (ص) چه کسی در نزد پیامبر (ص) محبوبتر است وی در پاسخ گفت از میان زنان فاطمه (س) واز میان مردان علی (ع) در نزد رسول خدا محبوبترند. (128)
- غضب فاطمه (س) غضب خداست
حاکم نیشابوری می نویسد که پیامبر به دخترش فاطمه (س) فرمود: ان الله یغضب لغضبک و یرضی لرضاک ، خداوند با غضب تو غضبناک می شود و با رضایت تو خشنود می گردد. (129)
- خانه فاطمه برتر از خانه انبیاست
حاکم حسکانی حنفی در در کتاب شواهد التنزیل می نویسد: پیامبر (ص) آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر (130) را قرائت کرد و گفت این بیوت پیامبر (ص) است.از آن حضرت پرسیده شد که آیا بیت علی (ع) و فاطمه(س) نیز همین بیوت است، حضرت فرمود بیت علی(ع) و فاطمه(س) از با فضیلت ترین آن است. (131)
و نیز در روایتی دیگر آورده است: پیامبر(ص) بعد از خواندن این آیه یکی از وی پرسید : یا رسول الله مراداز این بیوت در این آیه چه خانه هایی است؟ حضرت فرمود خانه های انبیاست. ابوبکر پرسید یا رسول الله ، خانه علی و فاطمه هم از این خانه هاست؟ حضرت فرمود: بله از بافضیلت ترین آن است. (132)
- فاطمه (س) در بهشت با رسول خداست
محب الطبری در کتاب الریاض النضره نقل می کند که در درجه رسول خدا (ص) حضرت زهرا (س) در بهشت است . (133)
حاکم نیشابوری می نویسد : علی، فاطمه، حسن و حسین – علیهم السلام – اولین کسانی هستند که در بهشت وارد می شوند. (134)
- عظمت حضرت زهرا (س) در محشر
حاکم در باره عظمت حضرت زهرا (س) نقل می کند که در روز قیامت منادی ندا می دهد که ای اهل محشر چشمانتان را ببندید که فاطمه زهرا (س) دختر رسول خدا (ص) وارد می شود. (135)
- فاطمه (س) حوراء است
خطیب بغدادی می نویسد که رسول خدا (ص) فرمود: فاطمه حوراء انسیه کلما اشتقت الی الجنه قبلتها ، فاطمه حوریه ای است در صورت انسانی هرگاه من مشتاق بهشت می شوم او را می بوسم. (136)
ابن حجر در کتابش از پیامبر (ص) نقل می کند که آن حضرت فرمود: ابنتی فاطمه حوراء آدمیه ، دخترم فاطمه حوریه ای است در شکل آدمیان. (137)
فاطمه بهترین زنان است
خطیب بغدادی در تاریخ بغداد می نویسد: خیر رجالکم علی بن ابی طالب و خیر نسائکم فاطمه بنت محمد(ص) بهترین مردان شما علی بن ابی طالب و بهترین زنان شما فاطمه دختر محمد (ص) است. (138)
- فاطمه (س) پاره تن رسول خدا است
بخاری نقل می کند که پیامبر اسلام (ص) فرمود:فاطمه بضعه منی فمن اغضبها اغضبنی ، فاطمه پاره تن من است پس هر که او را غضبناک کند مرا به غضب در آورده است. (139)
- دوستی و دشمنی با فاطمه (س) دوستی و دشمنی با پیامبر (ص) است
بسیاری از بزرگان اهل سنت نوشته اند که پیامبر اسلام (ص) به علی (ع) ، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) نگاه کرد و فرمود: انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم ، من با دشمنان شما دشمن و با دوستان شما دوستم. (140)
- فاطمه (س) سیده زنان است
ابن سعد ، بخاری ، ذهبی و حاکم نیشابوری نوشته اند که عایشه می گوید که حضرت زهرا (س) درهنگام رحلت پیامبر (ص) پیش آن حضرت رفت و پیامبر(ص) به وی چیزی گفت و فاطمه (س) گریان شد و سپس چیزی به وی فرمود و حضرت زهرا(س) خندان شد . عایشه می گوید از سر این کار از وی جویا شدم. فاطمه (س) در این هنگام به عایشه گفت من سر رسول خدا (ص) را فاش نمی کنم. می گوید: بعد از رحلت رسول خدا (ص) به دیگر بار ازاو پرسیدم، فاطمه (س) در پاسخ گفت که پیامبر(ص) فرمود: همانا جبرئیل هر سال یک بار نازل می شد تا قرآن را بر من عرضه بدارد ولی امسال دوبار نازل شده است. این دلیل بر این امر است که مرگم نزدیک است. من از این سخن گریستم حضرت فرمود چرا گریه می کنی ؟ اما ترضین ان تکون سیدة نساء هذه الامة ، او نساء العالمین، آیا راضی نیستی که سیده زنان این امت یا سیده زنان جهانیان باشی؟ (141)
ابن سعد نظیر همین روایت رااز ام المومنین ، ام سلمه نقل کرده است (142)
احمد بن حنیل از ابو سعید خذری نقل می کند که پیامبر (ص) فرمود: حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند و فاطمه سرور زنان اهل بهشت. (143)
عبسی کوفی می نویسد: پیامبر (ص) فرمود: فرشته ای از جانب پروردگار بر من نازل شد وخبر داد که فاطمه سیده زنان اهل بهشت است. (144)
و در نقلی دیگر آمده است که آن حضرت فرمود: فاطمه سیده زنان اهل جهانیان است. (145)
و نیز بخاری نقل کرده است که پیامبر (ص) فرمود: فاطمه سیده زنان اهل بهشت است. (146)
حذیفه می گوید: پیامبر فرمود: ملکی از آسمان نازل شد و از خداوند عالم این پیام را به پیامبری (ص) رساند که فاطمه سیده زنان اهل بهشت است.
ذهبی در ذیل مستدرک حاکم وقتی که به این روایت می رسد و می گوید این روایت صحیح است. (147)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشتها
115- سوره احزاب آیه 33
116- اعیان الشیعه 1، ص 308
117- همان
1-117 – طه 132
118- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل 1، ص 497 خ 526
119- ابن عساکر، تاریخ دمشق ، ترجمه الامام علی (ع) ص 89 خ 315
120- المعجم الکبیر 24 ، ص 282 – 281 خ 713
121- مستدرک الصحیحین 3، ص 158، سنن ترمذی خ 3206، مسند احمد 3 ص 259
122- سیر اعلام النبلاء 2 ص 122
123- طبقات الکبری ، ابن سعد ، ترجمه الحسین، موسسه آل البیت ، ص 139 و 140
124- مستدرک الصحیحین 3، ص 150
125- ابن سعد، طبقات الکبری 8 ص 19 و 20
126- تاریخ بغداد 5، ص 7
127- اعیان الشیعه 1 ، ص 307
128- همان ص 308
129- مستدرک الصحیحین 3، ص 154
130 – سوره نور آیه 36
131- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ج 1 ص 532 ج 566.
132- همان ص 533 خ 567 و نیز ص 534 خ 568
133- الریاض النضره 2 ص 208
134- مستدرک 3 ص 151
135- همان ص 153
136- تاریخ بغداد 5 ص 86
137- صواعق المحرقه، ص 96
138- تاریخ بغداد 3 ص 392
139- صحیح بخاری 5، ص 92 و 105 المنصف فی الاحادیث و الاثار ، عبسی کوفی ج 7 ص 512
140- مسند احمد 2 ص 242مستدرک حاکم 3 ص 149 ، ترمذی خ 3870 ، المصنف فی الاحادیث 7 ص 512
141-طبقات 8، ص 248 – 247 ، صحیح بخاری5 ، ص 55 – 54 مستدرک 3 ص 156
142- طبقات همان ص 248
143- مسند احمد 3 ، ص 473 خ 11224
144- المصنف 8 ص 527
145- همان
146- بخاری 5 ص 91
147- مستدرک 3 ، ص 151.