نماز و روزه دانشجویانی که در شهری غیر از وطن خود تحصیل می کنند چگونه است ؟

دانشجویانی که در شهری غیر از وطن خود تحصیل می کنند از دو صورت زیر خارج نیستند :
1 – یا کثیر السفر هستند یعنی زیاد رفت و آمد دارند، مثلا حد اقل هفته ای یک بار به طور منظم تردد دارند.
2 – یا کثیر السفر نیستند و گاهگاهی به شهر خود سفر می کنند.
به فتوای اكثر مراجع عظام ، دانشجو اگر کثیر السفر باشد در محل تحصیل و در بین راه تمام است و روزه اش صحیح است.(1) و به فتوای مرحو م امام (ره) و رهبرمعظم انقلاب(2) نمازش شكسته و روزه اش صحیح نیست. ولی رهبر معظم انقلاب اجازه داده اند این دانشجویان در مسئله عدول از مرجع ، به فتوای آیت الله بهجت عمل کنند و در نتیجه نمازشان را تمام بخوانند و روزه شان را بگیرند .
به فتوای آیت الله تبریزی(3)احتیاطا در سفر نماز را جمع بخواند؛ یعنی هم شكسته و هم كامل ، ولی روزه آنان در محل تحصیل صحیح است وقضا ندارد.
تا این جا در مورد دانشجویانی بود که کثیر السفر هستند، یعنی هر ده روز، حد اقل یک سفر برای تحصیل به شهر دیگر می روند.
اما اگر دانشجو کثیر السفر نباشد بدین معنا که مثلا به خاطر دوری راه هر یک ماه به شهر خودش می رود و هر هفته سفر نمی کند، بلکه برای تحصیل در خوابگاه مثلا برای مدت یک ماه می ماند ، در این صورت بایستی در محل تحصیل قصد ده روز یا بیشتراز ده روز نماید تا نمازش کامل باشد و بتواند روزه اش را بگیرد و اگر نتواند قصد ده روزکند بایستی نمازش را شکسته بخواند و نخواهد توانست روزه بگیرد.
حکم وطن
به فتوای آیت الله مکارم اگر ماندن در محل تحصیل طولانی( حداقل برای مدت یک سال) باشد ، شهر محل تحصیل در حکم وطن است ونمازوروزه در آنجا تمام است و لازم نیست قصد ده روز نماید .(4)
به فتوای آیت الله صانعی محل تحصیل دانشجویان در حکم وطن است ونماز وروزه در آنجا تمام است.( 5)
به فتوای آیت الله سیستانی در صورتی که قصد دارد حد اقل برای مدت یک سال ونیم در آن شهر برای تحصیل بماند آن شهر محل تحصیل در حکم وطن او است و نیازی به قصد ده روز ندارد.( 6)
هر دانشجویی که به فتوای یکی از این مراجع باشد نیازی به قصد ده روز یا تردد دائمی ندارد و هر چند مدت که در خوابگاه بماند ، نمازش کامل و روزه اش صحیح است .

پی نوشت ها:
1.توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 686، مسئله 1312 و 1313.
2.همان، ص 716.
3.استفتائات جدید، ج 1، ص 98.س471 .
4 آیت الله مکارم استفتاآت جدید ،ج1 س227وج2، س 289
5 .آیت الله صانعی ، مجمع المسائل، ج2 ، س413 .
6 سوال تلفنی از دفتر آیت الله سیستانی .