هجرت حضرت ابراهیم(ع)به مکّه چگونه شكل گرفت؟

ابراهیم(ع) از طرف خدا ماموریت یافت, اسماعیل را با مادرش,(هاجر), به سوی جنوب(مكّه) برد, سكونت دریك چنین سرزمین وحشتناكی, برای زنی كه در دیار (عمالقه) زندگی كرده بود, فوق العاده توان فرسا بود.
گرمای سوزان بیابان, بادهای گرم آن, هیولای مرگ را در برابر چشمان او مجسم ‌می‌ساخت. ابراهیم(ع) هنگام ترك همسر و فرزند خود با توجه خاص به سوی خدا چنین گفت:
(پرودگارا ! این نقطه را شهر امن قرار بده, واهل آنجا را كه به خدا و روز قیامت ایمان دارند, ازمیوه جات برخودار بفرما).
این مسافرت اگر چه به ظاهر مشكل و جانفرسا بود, ولی بعداً روشن شد كه نتایج بزرگی را در بر داشت. زیرا بنای كعبه و ساختن پایگاه بزرگ برای اهل توحید, و به اهتزاز در آوردن پرچم توحید در این منطقه, و پی ریزی یك نهضت عمیق دینی كه به وسیله خاتم پیامبران در این مرز و بوم پدید خواهد آمد,از ثمرات این مهاجرت بود.