چطور ممکن است امام زمان(عج) بیش از 1400سال زنده باشد؟

طول عمر براى انسان از نظر منطق و دانش امرى ممكن است، علم نیز تلاش مى‏كند تدریجاً این امكان نظرى را به امكان عملى تبدیل سازد. وقتى از نظر منطق و علم، امكان وقوع عمر طولانى ثابت شد و معلوم گشت كه دانش بشرى در راه تبدیل امكان نظرى به امكان عملى است،(1) دیگر جایى براى استبعاد تحقق این مسئله براى شخص امام زمان(عج) باقى نمى‏ماند، جز این اعجاب كه چگونه حضرت مهدى(عج) توانسته بر علم پیشى گیرد و قبل از این كه دست علم به سطح این تحوّل، یعنى امكان فعلى برسد، آن حضرت توانسته باشد امكان نظرى را به امكان علمى تغییر دهد؟! این همانند كسى است كه در كشف داروى بیمارى صرع و سرطان بر علم پیشى گرفته باشد.(2)

در تاریخ تنها دو تن مأمور پاكسازى تمدن انسان از تباهى و فساد شدند و هر دو عمرى چند برابر عمر معمولى ما داشته‏اند: یكى نوح پیامبر و دیگرى كه نقش خود را در آینده بشر ایفا مى‏كند، حضرت مهدى(عج) است. چرا ما نوح را كه حداقل نزدیك به هزار سال زندگى كرد مى‏پذیریم، ولى مهدى(عج) را نمى‏پذیریم؟

اگر ما این نظر علمى را كه ناتوانى و پیرى نتیجه نبرد و كشمكش با عوامل مشخص خارجى است، بپذیریم، معنایش این است كه از جنبه نظرى امكان آن وجود دارد كه اگر بافت‏هاى تشكیل دهنده جسم انسان را از عوامل مؤثر دور نگه داریم، حیات او طولانى مى‏شود و در نهایت، بر پدیده پیرى فایق مى‏آید و اگر نظریه دیگرى را كه مى‏گوید پیرى قانونى طبیعى براى سلول‏ها و بافت‏هاى زنده است بپذیریم، به این نتیجه مى‏رسیم كه آنها تخم نیستى را با خود حمل مى‏كنند و آن‏گاه كه به مرحله ناتوانى و پیرى رسند، مى‏میرند. حتى در صورت پذیرش این نظریه نیز معنایش این نیست كه این قانون طبیعى انعطاف‏پذیر نیست، بلكه این قانون بر فرض ثبوت، قانونى انعطاف پذیر خواهد بود، زیرا دانشمندان در آزمایشگاه‏هاى علمى خود مشاهده كرده‏اند و ما نیز در زندگى خود مى‏بینیم كه پیرى پدیده‏اى فیزیولوژى است و وابسته به زمان نیست، گاهى زود فرا مى‏رسد و گاهى نیز با فاصله زمانى بیشترى آشكارمى‏شود. گاهى فردى بسیار مسن است، ولى نشانه‏اى از پیرى بر تن ندارد. به این موضوع پزشكان هم اعتراف دارند. دانشمندان از انعطاف پذیرى این قانون بهره برده و عمر برخى حیوانات را صدها برابر از عمر طبیعى‏شان بیشتركرده‏اند.

البته براى هر خداپرستى این كه كلیه امور هستى به دست خداست و او مى‏تواند در هستى و قوانین آن تصرف كرده و آن چه را به مصلحت است، محقق نماید امرى بدیهى است، همان‏گونه كه حضرت آدم(ع) را از خاك بى‏جان (بدون پدر و مادر) و حضرت عیسى(ع) را از مادر و بدون پدر خلق‏كرد و به حضرت نوح(ع) و حضرت خضر(ع) عمر طولانى داد و ماه را بدون آن كه در كائنات خللى پیش آید دو نیمه كرد و به حالت اوّل بازگرداند، هم‏چنین مى‏تواند مهدى موعود(عج) را نیز سال‏ها جوان و سالم نگه دارد.
..............................................
پی نوشت:
1. اصولاً امكان علمى در جایى است كه گرچه فعلاً با وسایل امروزى احكام انجام آن نیست، ولى از نظر علم و راهكارهاى پویایى علمى، مشكلى از جهت امكان وقوع آن با وسایل خاص در موقعیت مناسب وجود ندارد؛ مثلاً صعود به كره زهره از نظر علمى ممكن است، گرچه از نظر عملى فعلاً ممكن نشده است.

2. سید محمد باقر صدر، گفتگو درباره امام مهدى(عج).